Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty (10.09.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Projekt osuszenia i zabezpieczenia przed wilgocią piwnic budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, pl.Wolności 19„.

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bracz.edu.pl w zakładce „Regulaminy”.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Formularz oferty pdf
Opis zamówienia pdf
Warunki zamówienia pdf
Odwierty mapa pdf
Wzór umowy pdf


6/2019/pn Usługi społeczne „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia” (19.08.2019)

Link do przetargu


Zaproszenie do złożenia oferty (05.08.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Projekt umowy pdf
Opis zamówienia pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (02.07.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Wykonanie kart czytelnika – 20.000 sztuk

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Projekt umowy pdf
Projekt karty czytelnika pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.07.2019) pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (21.06.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Projekt umowy pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.06.2019) pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (21.06.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Przedłużenie licencji bazowej ESET Endpoint Security Suite – 200 stanowisk

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Projekt umowy pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.06.2019) pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (21.03.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Mycie powierzchni szklanych

Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty docx
Wzór umowy pdf
Klauzula informacyjna docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (28.02.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Modernizacja centralnego ogrzewania w filii nr 15 przy ul. Fabianowo 2 – etap II – modernizacja kotłowni gazowej
Regulamin Wydatkowania Środków Publicznych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Regulaminy.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty są:

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty pdf
Projekt umowy pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Projekt 7z

Odpowiedzi na zapytania pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (5.02.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Wykonanie przeglądów i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych w budynkach Biblioteki Raczyńskich

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia doc
Formularz oferty doc
Projekt umowy pdf
Potwierdzenie wykonania usługi z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji doc
Zakres przeglądu i konserwacji systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz niskonapięciowych xls
Odpowiedzi na pytania pdf
Umowa ze zmianami pdf

Odpowiedzi na pytania 14 luty 2019 r. pdf
Załącznik nr 3 Zakres przeglądów ppoż i in. ze zmianami pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf


Zaproszenie do złożenia oferty (31.01.2019)

Biblioteka Raczyńskich zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie Warunków Zamówienia oraz Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych na zadanie pod nazwą „Przegląd kotłowni gazowych wraz z instalacją gazową i roczna usługa serwisowa w obiektach Biblioteki Raczyńskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf
Protokół z wyboru oferty pdf

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Formularz oferty pdf
Opis przedmiotu zamówienia pdf
Projekt umowy pdf


Postępowanie w sprawie przeglądów okresowych (17.01.2019)

Wykonanie okresowych przeglądów elektrycznych , kontrolnych pomiarów i badań, prac konserwacyjnych oraz usług elektrycznych w budynkach Biblioteki Raczyńskich oraz we wszystkich placówkach, w których Biblioteka prowadzi działalność

Skan zaproszenia pdf
Warunki zamówienia pdf
Załącznik nr 1 formularz oferty docx
Załącznik nr 2 wzór umowy pdf
Załącznik nr 2a harmonogram terminowo-wartościowy w 2019 r. xlsx
Załącznik nr 2b harmonogram terminowo-wartościowy w 2020 r. xlsx
Załącznik nr 3 – przedmiot zamówienia – zakres usług docx


Plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2019 roku

Biblioteka Raczyńskich w poniższej tabeli przedstawia plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2019 roku.

pdf


6/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2019 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pdf


6/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2019 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Informacja z otwarcia ofert
pdf


3/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (sygn. 3/2018/pn).
Część II
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
pdf


5/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części II

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Część II
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym
pdf


5/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
Część I
Dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem 2 szt. routerów klasy UTM
pdf


5/2018/pn Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy zamówienia na „Dostawę routerów i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu z podziałem na dwie części” udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
pdf


3/2018/pn Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


4/2018/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Fabianowo 2.
pdf


4/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Fabianowo 2.
pdf


1/2018/pn Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 1/2018/pn dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


1/2018/pn Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nr 1 2018 pn na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


1/2018/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


Plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2018 roku

Biblioteka Raczyńskich w poniższej tabeli przedstawia plan zamówień publicznych przewidywanych do udzielenia w 2018 roku.
pdf


4/2017/pn Unieważnienie części postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu w 9-u częściach postępowania nr 4/2017/pn o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację zabytkowych atlasów z XVI-XIX wieku ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.
pdf


7/2017/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 30 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr 7/2017/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


7/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego nr 7/2017/pn na „Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


6/2017/pn Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2.
pdf


7/2017/pn Odpowiedzi na zapytania 20.11.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 16.11.2017 dotyczące przetargu nr 7/2017/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2018 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”.
pdf


4/2017/pn SPROSTOWANIE informacji z otwarcia ofert

pdf


4/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia na konserwację zabytkowych atlasów z XVI-XIX wieku ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich.
pdf


6/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


5/2017/pn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


6/2017/pn Zmiana SIWZ związana z formularzem ofertowym

Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść specyfikacji SIWZ pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy po zmianie doc


6/2017/pn Odpowiedzi na zapytania

Biblioteka Raczyńskich informuje że w dniu 06.11.2017 r. wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nr 6/2017/pn na Wykonanie remontu wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu.
pdf


5/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
pdf


3/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na „Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


2/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na „Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu”.
pdf


2/2017/pn Informacja z otwarcia ofert

Biblioteka Raczyńskich informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nr 2/2017/pn na Wykonanie prac naprawczo-uzupełniających elewacji budynku Biblioteki Raczyńskich przy ul. Fabianowo 2 w Poznaniu – nr ogłoszenia w BZP 567701-N-2017.
pdf


1/2017/pn Informacja o unieważnieniu przetargu

Biblioteka Raczyńskich jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na: Przebudowa lokalu usługowego przy ul. Rubież 14A/37 w Poznaniu i jego adaptacja na filię Biblioteki Raczyńskich.
pdf


1/2017/us Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020 r.”
pdf


1/2017/us Usługi społeczne „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich”

Usługi społeczne „Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020”
Istotne Warunki Zamówienia pdf
Załącznik.nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia pdf

Załącznik nr 2 do IWZ – Formularz ofertowy doc

Załącznik nr 3 do IWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków  pdf

Załącznik nr 4 do IWZ – Wykaz usług pdf

Załącznik nr 5 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf

Załącznik nr 6 do IWZ- Wykaz osób  pdf

Załącznik nr 7 do IWZ – Wzór umowy pdf

Załącznik nr 8 do IWZ – Tajemnica przedsiębiorstwa pdf

Ogłoszenie o zamówieniu w BIP Biblioteki Raczyńskich (sprawy jednostki)

Rozmiar czcionki
Kontrast