Struktura

Biblioteka Główna – plac Wolności 19

Dyrekcja

Dyrektor Biblioteki Raczyńskich – Anna Gruszecka
tel. 61 88 58 962

I Zastępca dyrektora – Izabella Barańska
tel. 61 88 58 957

II Zastępca dyrektora –  Adam Machalski
tel. 61 88 58 963

Główny księgowy – Małgorzata Bieganowska
tel. 61 885 89 60

Pełnomocnik dyrektora ds. Zbiorów Specjalnych i Muzeów
oraz Działalności Naukowej i Wydawniczej – Agnieszka Łuczak
tel. 61 885 89 30


Sekretariat

Justyna Bartczak
tel. 61 88 58 962

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Małgorzata Ślusarska
tel. 61 88 58 956

Dział Kadr

Alina Kowalska
tel. 61 88 58 952

Dział Sieci Bibliotecznej

Ewa Ostańska
tel. 61 88 58 954

Dział Koordynacji Działalności Kulturalnej i Promocji

Anna Skoczek
tel. 61 88 58 955

Dział Finansowo-Księgowy

Małgorzata Bieganowska
tel. 61 88 58 960
tel. 61 88 58 959

Rzecznik Prasowy

Katarzyna Wojtaszak
tel. 61 88 58 955

Dział Informacji i Udostępniania Zbiorów

Józef Wiśniewski 
tel. 61 88 58 924

Katalogi i dyżurny bibliotekarz
tel. 61 88 58 918
(informacje szczegółowe)

Wycieczki i lekcje biblioteczne
e-mail
tel. 61 88 58 918

Oddział Informacyjno-Bibliograficzny
Krystyna Suchan

Oddział Czytelń i Informacji
tel. 61 88 58 926

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
e-mail
tel. 61 88 58 926

Wypożyczalnia
e-mail
tel. 61 88 58 909

Oddział Introligatorni i Konserwacji Zbiorów
Joanna Błotna
tel. 61 88 58 935


Dział Zbiorów Specjalnych

p.o. kierownik dr Alicja Przybyszewska
Pracownia Działu – tel. 61 88 58 928
Informatorium, katalogi – tel. 61 88 58 927

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Mikołaj Pukianiec

tel. 61 88 58 914

Oddział Zakupu – tel. 61 88 58 911
Oddział Darów i Wymiany – tel. 61 88 58 912
Oddział Druków Zbędnych – tel. 61 88 58 911
Oddział Czasopism – tel. 61 88 58 915
Oddział Opracowania Druków Zwartych – tel. 61 88 58 913
Oddział Opracowania Literatury dla Dzieci i Młodzieży – tel. 61 88 58 913
Oddział Opracowania Multimediów – tel. 61 88 58 913
Oddział Retrokonwersji – tel. 61 88 58 913

Dział Informatyczny

Jarosław Fechner
tel. 61 88 58 906

Bibliotekarz systemowy

Dagmara Dąbrowska
tel. 61 88 58 921

Pracownie i Muzea

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
kierownik Monika Słomińska
Stary Rynek 84
tel. 61 852 89 71, 61 852 89 72

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny
Opiekun ekspozycji: Mirella Kryś
ul. Gajowa 4/8
tel. 61 852 89 71/72

Kolekcja Jerzego Pertka
email: zbiory.specjalne@bracz.edu.pl
Kolekcja Jerzego Pertka udostępniana jest w czytelni Działu Zbiorów Specjalnych.

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
Krzysztof Klupp
ul. Wroniecka 14
tel. 61 855 12 44

Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego
Alicja Przybyszewska
ul. Wroniecka 14
tel. 61 855 12 44

Oddział Dokumentów Życia Społecznego
Krzysztof Klupp
pl. Wolności 19
tel. 61 855 12 44, 61 885 89 30
Dokumenty życia społecznego udostępniane są w czytelni Działu Zbiorów Specjalnych.

Pałac w Sapowicach
62-062 Strykowo
tel. 61 819 64 01
email: sapowice@bracz.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast