Zbiory

Zbiory Biblioteki Raczyńskich ze względu na ich zróżnicowany charakter, przeznaczenie, sposób bibliotecznego opracowania i udostępniania podzielone zostały na trzy zespoły: księgozbiór podstawowy wraz z Wypożyczalnią, zbiory specjalne oraz księgozbiory filii. Ponadto zasób Biblioteki tworzą zbiory podległych jej placówek muzealnych.

Księgozbiór podstawowy i Wypożyczalnia

    Zbiory naukowe (książki oraz czasopisma XIX–XXI-wieczne), tworzone po wojnie niemal od podstaw, składają się na księgozbiór prezencyjny i obejmują:

  • opracowania naukowe i popularnonaukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych, głównie historii, literaturoznawstwa, filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, politologii, prawa i ekonomii;
  • dzieła polskiej i obcej (głównie w przekładach na język polski) literatury pięknej, z uwzględnieniem dorobku poznańskiego środowiska literackiego;
  • wydawnictwa informacyjne ogólne i specjalistyczne (encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory i przewodniki, bibliografie retrospektywne i bieżące);
  • czasopisma i gazety regionalne oraz ogólnopolskie (popularne, społeczno-kulturalne i naukowe).

    Zbiory Wypożyczalni są częściową repliką księgozbioru podstawowego i udostępniane są na zewnątrz.

Zbiory specjalne

    Od 1968 r. Biblioteka Raczyńskich posiada status biblioteki naukowej. Najcenniejszą – pod względem naukowym i zabytkowym – część jej zasobu stanowią zbiory specjalne, udostępniane w nowym gmachu Biblioteki Raczyńskich. Składają się na nie rękopisy, teatralia, stare druki, kartografia, grafika, fotografie, nagrania video, mikrofilmy, dokumenty życia społecznego oraz marynistyczna Kolekcja Jerzego Pertka.

Księgozbiory filii

Biblioteka Raczyńskich to nie tylko historyczny gmach i nowoczesny budynek w sercu Poznania. Czytelnicy mają do dyspozycji 39 filii na terenie całego miasta. Są to placówki rozmieszczone we wszystkich dzielnicach. Tworzą przyjazną dla Czytelnika sieć bibliotek: dla dorosłych (11 filii), dla dzieci (11 filii) i łączonych (17 filii). Warte szczególnej uwagi są filie specjalistyczne: sztuki oraz muzyki.  We wszystkich placówkach oferujemy literaturę piękną, popularnonaukową i naukową. Zapewniamy warunki do korzystania z dzienników i czasopism. Zbiory biblioteczne zawierają też filmy na DVD oraz audiobooki. W większości placówek zapewniamy bezpłatny dostęp do internetu. W 2018 roku sieć filii wzbogaciła się o nową bibliotekę rejonową – Filię Naramowicką.

Zbiory placówek muzealnych:

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

Rozmiar czcionki
Kontrast