KOMUNIKATY

Zmiany w funkcjonowaniu filii Biblioteki Raczyńskich

Filia 4 ul. Lodowa 4
Filia zamknięta z powodu remontu od 1.04.2019 r. do odwołania. Zwroty przyjmuje Filia 12/46 ul. Arciszewskiego 27.

Filia 6 ul. Tomickiego 14
Filia zamknięta w dniach 12-13.09 z powodu urlopu

Filia 15 ul. Fabianowo 2
Filia zamknięta w dniach 12-13.09 z powodu urlopu

Filia 16 ul. Muszkowska 1A
Filia będzie zamknięta z powodu remontu w dniach 16.09-30.11

Filia 17 ul. 28 Czerwca 1956 r. 213/215
Filia będzie zamknięta 13.09.

Filia 32 os. Armii Krajowej 84
Filia będzie zamknięta 13.09.

Filia 35 ul. Druskiennicka 32
Filia będzie zamknięta w dniach 09.09-13.09

Filia 63 ul. Żonkilowa 34 (w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2)
Filia zamknięta 29.08-06.09.2019 z powodu urlopu

Za utrudnienia przepraszamy.


Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny

Od 1 kwietnia 2019 ulegną zmianie zasady otwarcia Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Szczegóły w: Zasady otwarcia


Uprzejmie przypominamy, że w każdym roku należy zaktualizować konto biblioteczne.

Do czasu aktualizacji możliwość sprawdzania konta czytelnika poprzez katalog on-line jest zablokowana. Zaktualizować konto można osobiście lub telefonicznie w w Informatorium, Wypożyczalni i Czytelniach Biblioteki Raczyńskich oraz w poniższych filiach:

Filia 2 os. Oświecenia 59
Filia 3 ul. Jackowskiego 30
Filia 8 ul. Osinowa 14/16
Filia 11 ul. Chwaliszewo 17/23
Filia 11dz Al. Marcinkowskiego 23
Filia 12/46 ul. Arciszewskiego 27
Filia 14 os. Bolesława Chrobrego 117, PCK „Dąbrówka”
Filia 15 ul. Fabianowo 2
Filia 20 ul. Słowackiego 28
Filia 26 ul. Błękitna 1/7
Filia 32 os. Armii Krajowej 84
Filia 38 ul. Ognik 20 B
Filia 39 ul. Wroniecka15
Filia 42 os. Pod Lipami 108a, ODK „Pod Lipami”
Filia 47/57 os Przyjaźni 120, ODK „Słońce”
Filia 49 os. Pod Lipami 108a, ODK „Pod Lipami”
Filia 50 os. Kosmonautów 118, ODK „Orbita”
Filia 51 os. Lecha 15
Filia 52 os. Czecha 59, XVII LO
Filia 53 ul. Robocza 4a
Filia 55 os. Zwycięstwa 125
Filia 56 ul. Galileusza 8
Filia 59 ul. Osinowa 14/16
Filia 62 os. Jana III Sobieskiego 103
Filia Naramowicka ul. Rubież 14a
Filia Wildecka ul. Robocza 4a.

Zapraszamy!


Informacja dla czytelników mających zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich z tytułu nałożenia opłat regulaminowych
• Czytelnik mający zablokowane konto czytelnicze w placówce Biblioteki Raczyńskich może złożyć wniosek o umorzenie, zmniejszenie lub rozłożenie na raty nałożonej na niego opłaty regulaminowej z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
• Wniosek może złożyć Czytelnik, który zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług zwróci przetrzymane materiały biblioteczne bądź w inny sposób ureguluje należności za zniszczenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
• Prośbę należy przedstawić na Wniosku (druk do pobrania), który po wypełnieniu (wraz z załącznikami) należy dostarczyć do Sekretariatu Biblioteki Raczyńskich:
– osobiście – na czas remontu zabytkowego gmachu przy pl. Wolności 19 Sekretariat mieści się w nowym budynku, wejście od Alei Marcinkowskiego, 2. piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
– pocztą tradycyjną na adres pl. Wolności 19, 61-739 Poznań
– drogą mailową na adres sekretariat@bracz.edu.pl 
• Biblioteka Raczyńskich ma 30 dni na rozpatrzenie Wniosku, a o decyzji czytelnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
• W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku niezbędne będzie osobiste stawiennictwo w Sekretariacie Biblioteki Raczyńskich w celu podpisania Porozumienia określającego sposób załatwienia sprawy.


Numer konta bankowego Biblioteki
Uprzejmie informujemy, że darowizny, opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich prosimy przekazywać na konto: 57 1020 4027 0000 1102 1291 8688
W przypadku opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, rok urodzenia i jeśli to możliwe miejsce wypożyczenia.


Zawieszenie działalności Filii 48

Informujemy Szanownych Czytelników, że w związku z remontami zaplanowanymi przez administratora lokalu, działalność Filii 48 (dla dzieci) na os. Jagiellońskim 32 zostaje zawieszona z dniem 27 lipca 2018 r.
Zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych przyjmuje Filia 2 na os. Oświecenia 59, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


Klauzula zgody dla kandydatów do pracy 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@bracz.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla Użytkowników Biblioteki Raczyńskich|
dotycząca ochrony danych osobowych. PDF

Rozmiar czcionki
Kontrast