KOMUNIKATYUwaga Czytelnicy Filii 51 i 56

Od 10 do 14 października 2022 r. Filia 51 (os. Lecha 15) będzie zamknięta z powodu kontroli księgozbioru. Nieprzeterminowane zwroty będą mieć przesunięty termin na 21 października. Zaległościom będą naliczały się regulaminowe opłaty.

Od 24 do 28 października 2022 r. Filia 56 (ul. Galileusza 8) będzie zamknięta z powodu kontroli księgozbioru. Nieprzeterminowane zwroty będą mieć przesunięty termin na 4 listopada. Zaległościom będą naliczały się regulaminowe opłaty.


Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Z powodu remontu pomieszczeń zmienione zostały godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających:
od wtorku do piątku 12:00 – 16:00
w soboty 9:00 – 16:00
w poniedziałki, niedziele i święta nieczynne

Więcej informacji nt. zwiedzania tutaj.


UWAGA CZYTELNICY FILII

Filia 62 (os. Jana III Sobieskiego 103) będzie zamknięta od 26 do 30 września b.r. Termin zwrotów materiałów bibliotecznych z tego przedziału czasowego zostanie przesunięty na 7 października. Zwrotom przetrzymanym opłata za nieterminowy zwrot nadal będzie naliczana.

Filia 15 na Fabianowie będzie zamknięta 3 października br.

UWAGA CZYTELNICY FILII 38!

Zapraszamy do nowej siedziby Filii 38 przy ul. Świt 34/36 (ryneczek):
pon., śr., pt. w godz. 13.00-19.00
wt., czw. w godz. 9.00-14.30
Kontakt e-mailowe filia38@bracz.edu.pl


Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego oraz Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego wznawiają działalność.

Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego czynny będzie od 16 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.

Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego zaprasza od czwartku 19 maja: w czwartki, piątki i dwa ostatnie poniedziałki miesiąca w godz. 10:00-15:30.


UWAGA CZYTELNICY FILII 17!

Od 2 sierpnia 2021 roku, z przyczyn niezależnych od Biblioteki Raczyńskich, Filia 17 zostaje zawieszona do odwołania. Zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych przyjmuje FW/53 – ul. Hetmańska 91, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 19:00. Za utrudnienia przepraszamy.


Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

Od 1 lipca 2021 r. zaprasza w czwartki, piątki oraz dwa ostatnie poniedziałki miesiąca w godz. 10.00-15.30.Zawieszenie działalności Filii 63

Filia 63 ( SP 78 ul. Żonkilowa 34) zawiesza swoją działalność.
Zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych przyjmuje Filia 38 ul. Ognik 20B czynna w godzinach:
poniedziałki, środy, piątki 13.00-19.00
wtorki i czwartki 9.00-14.30


Filia 52 zamknięta do odwołania

Nieczynna dla czytelników do odwołania pozostaje Filia 52 (os. Czecha 59) zlokalizowana w szkole. Zwroty wypożyczonych książek przyjmuje Filia 51 na os. Lecha 15.


Zasady korzystania z Biblioteki Raczyńskich w związku ze stanem epidemii:


Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

Od 1 kwietnia 2019 uległy zmianie zasady otwarcia Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Szczegóły w: Zasady otwarcia


Uprzejmie przypominamy, że w każdym roku należy zaktualizować konto biblioteczne.

Do czasu aktualizacji możliwość sprawdzania konta czytelnika poprzez katalog on-line jest zablokowana. Zaktualizować konto można osobiście lub telefonicznie w w Informatorium, Wypożyczalni i Czytelniach Biblioteki Raczyńskich oraz we wszystkich filiach.

Zapraszamy!


Informacja dla czytelników mających zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich z tytułu nałożenia opłat regulaminowych
• Czytelnik mający zablokowane konto czytelnicze w placówce Biblioteki Raczyńskich może złożyć wniosek o umorzenie, zmniejszenie lub rozłożenie na raty nałożonej na niego opłaty regulaminowej z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
• Wniosek może złożyć Czytelnik, który zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług zwróci przetrzymane materiały biblioteczne bądź w inny sposób ureguluje należności za zniszczenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
• Prośbę należy przedstawić na Wniosku (druk do pobrania), który po wypełnieniu (wraz z załącznikami) należy dostarczyć do Sekretariatu Biblioteki Raczyńskich:
– osobiście –  Sekretariacie, sala nr 2 na półpiętrze zabytkowego gmachu przy pl. Wolności 19, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
– pocztą tradycyjną na adres pl. Wolności 19, 61-739 Poznań
– drogą mailową na adres sekretariat@bracz.edu.pl 
• Biblioteka Raczyńskich ma 30 dni na rozpatrzenie Wniosku, a o decyzji czytelnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
• W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku niezbędne będzie osobiste stawiennictwo w Sekretariacie Biblioteki Raczyńskich w celu podpisania Porozumienia określającego sposób załatwienia sprawy.


Numer konta bankowego Biblioteki
Uprzejmie informujemy, że darowizny, opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich prosimy przekazywać na konto: 57 1020 4027 0000 1102 1291 8688
W przypadku opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, rok urodzenia i jeśli to możliwe miejsce wypożyczenia.


Zawieszenie działalności Filii 48

Informujemy Szanownych Czytelników, że w związku z remontami zaplanowanymi przez administratora lokalu, działalność Filii 48 (dla dzieci) na os. Jagiellońskim 32 zostaje zawieszona z dniem 27 lipca 2018 r.
Zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych przyjmuje Filia 2 na os. Oświecenia 59, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


Klauzula zgody dla kandydatów do pracy 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@bracz.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla Użytkowników Biblioteki Raczyńskich|
dotycząca ochrony danych osobowych. PDF

Rozmiar czcionki
Kontrast