KOMUNIKATY


Filia 50 nieczynna

W dniach 15-19.03.2021 Filia 50 będzie nieczynna z powodu kontroli księgozbioru. Termin zwrotu przypadający na czas kontroli zostanie przedłużony do 26.03.ZAMKNIĘCIE FILII WILDECKIEJ I FILII 53

W związku z przenosinami Filii Wildeckiej i Filii 53 od 11 stycznia 2021 roku filie są nieczynne. W dniach 11 stycznia – 12 lutego 2021 roku przyjmowane będą tylko zwroty wypożyczonych materiałów w godzinach: poniedziałki, środy i piątki od 13.00 do 19.00 we wtorki i czwartki od 9.00 do 14.30.
Od 15 lutego materiały biblioteczne można oddawać na II piętrze głównego gmachu (pl. Wolności 19 – wejście od Al. Marcinkowskiego 23) oraz w Filii 17 przy ul. 28 Czerwca 1956 r.GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

Wypożyczalnia i Czytelnia Biblioteki Raczyńskich (pl. Wolności 19) w okresie 4 stycznia do 2 kwietnia 2021 otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00 (godziny otwarcia w soboty pozostają bez zmian).Zasady korzystania z Biblioteki Raczyńskich w związku ze stanem epidemii:UWAGA CZYTELNICY FILII 35!

W związku z remontami prowadzonymi w Szkole Podstawowej 62, prosimy czytelników odwiedzających Filię 35 (ul. Druskiennicka 32) o zachowanie szczególnej ostrożności.Zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Raczyńskich:

W soboty budynek główny (pl. Wolności 19) będzie czynny w godzinach 10.00 -17.00.

Biblioteka dla dzieci (F11dz, Aleje Marcinkowskiego 23) będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00, a w soboty 10.00-17.00.

Filia 12 (ul. Arciszewskiego 27) oraz Filia Wildecka/F53 (ul. Robocza 4a) otwarte będą w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13.00 – 19.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.30.

Filia 32 (os. Armii Krajowej 84) ponownie zaprasza Czytelników w standardowych godzinach (poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13.00 – 19.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.30).

Filia Naramowicka (ul. Rubież 14a/37) będzie czynna w soboty w godzinach 9.00-15.00.Zawieszenie działalności Filii 63

Filia 63 ( SP 78 ul. Żonkilowa 34) zawiesza swoją działalność.
Zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych przyjmuje Filia 38 ul. Ognik 20B czynna w godzinach:
poniedziałki, środy, piątki 13.00-19.00
wtorki i czwartki 9.00-14.30


Filia 52 zamknięta do odwołania

Nieczynna dla czytelników do odwołania pozostaje Filia 52 (os. Czecha 59) zlokalizowana w szkole. Zwroty wypożyczonych książek przyjmuje Filia 51 na os. Lecha 15.


Zmiana nr tel. Filii 53

Informujemy, że Filia 53 (dla dzieci), ul. Robocza 4a ma zmieniony numer telefonu: 505 592 420


Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

Od 1 kwietnia 2019 uległy zmianie zasady otwarcia Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny. Szczegóły w: Zasady otwarcia


Uprzejmie przypominamy, że w każdym roku należy zaktualizować konto biblioteczne.

Do czasu aktualizacji możliwość sprawdzania konta czytelnika poprzez katalog on-line jest zablokowana. Zaktualizować konto można osobiście lub telefonicznie w w Informatorium, Wypożyczalni i Czytelniach Biblioteki Raczyńskich oraz w poniższych filiach:

Filia 2 os. Oświecenia 59
Filia 3 ul. Jackowskiego 30
Filia 4 ul. Lodowa 4
Filia 6 ul. Tomickiego 14
Filia 8 ul. Osinowa 14/16
Filia 11 ul. Chwaliszewo 17/23
Filia 11dz Al. Marcinkowskiego 23
Filia 12/46 ul. Arciszewskiego 27
Filia 14 os. Bolesława Chrobrego 117, PCK „Dąbrówka”
Filia 15 ul. Fabianowo 2
Filia 17 ul. 28 Czerwca 1956 r. 213/215
Filia 20 ul. Słowackiego 28
Filia 23 ul. Hetmańska 41
Filia 26 ul. Błękitna 1/7
Filia 32 os. Armii Krajowej 84
Filia 38 ul. Ognik 20 B
Filia 39 ul. Wroniecka15
Filia 42 os. Pod Lipami 108a, ODK „Pod Lipami”
Filia 47/57 os Przyjaźni 120, ODK „Słońce”
Filia 49 os. Pod Lipami 108a, ODK „Pod Lipami”
Filia 50 os. Kosmonautów 118, ODK „Orbita”
Filia 51 os. Lecha 15
Filia 52 os. Czecha 59, XVII LO
Filia 53 ul. Robocza 4a
Filia 55 os. Zwycięstwa 125
Filia 56 ul. Galileusza 8
Filia 59 ul. Osinowa 14/16
Filia 62 os. Jana III Sobieskiego 103
Filia Naramowicka ul. Rubież 14a
Filia Wildecka ul. Robocza 4a.

Zapraszamy!


Informacja dla czytelników mających zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich z tytułu nałożenia opłat regulaminowych
• Czytelnik mający zablokowane konto czytelnicze w placówce Biblioteki Raczyńskich może złożyć wniosek o umorzenie, zmniejszenie lub rozłożenie na raty nałożonej na niego opłaty regulaminowej z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
• Wniosek może złożyć Czytelnik, który zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług zwróci przetrzymane materiały biblioteczne bądź w inny sposób ureguluje należności za zniszczenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
• Prośbę należy przedstawić na Wniosku (druk do pobrania), który po wypełnieniu (wraz z załącznikami) należy dostarczyć do Sekretariatu Biblioteki Raczyńskich:
– osobiście – na czas remontu zabytkowego gmachu przy pl. Wolności 19 Sekretariat mieści się w nowym budynku, wejście od Alei Marcinkowskiego, 2. piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
– pocztą tradycyjną na adres pl. Wolności 19, 61-739 Poznań
– drogą mailową na adres sekretariat@bracz.edu.pl 
• Biblioteka Raczyńskich ma 30 dni na rozpatrzenie Wniosku, a o decyzji czytelnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
• W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku niezbędne będzie osobiste stawiennictwo w Sekretariacie Biblioteki Raczyńskich w celu podpisania Porozumienia określającego sposób załatwienia sprawy.


Numer konta bankowego Biblioteki
Uprzejmie informujemy, że darowizny, opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich prosimy przekazywać na konto: 57 1020 4027 0000 1102 1291 8688
W przypadku opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko, rok urodzenia i jeśli to możliwe miejsce wypożyczenia.


Zawieszenie działalności Filii 48

Informujemy Szanownych Czytelników, że w związku z remontami zaplanowanymi przez administratora lokalu, działalność Filii 48 (dla dzieci) na os. Jagiellońskim 32 zostaje zawieszona z dniem 27 lipca 2018 r.
Zwroty wypożyczonych materiałów bibliotecznych przyjmuje Filia 2 na os. Oświecenia 59, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


Klauzula zgody dla kandydatów do pracy 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@bracz.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Klauzula informacyjna dla Użytkowników Biblioteki Raczyńskich|
dotycząca ochrony danych osobowych. PDF

Rozmiar czcionki
Kontrast