Zbiory

Zbiory Biblioteki Raczyńskich ze względu na ich zróżnicowany charakter, przeznaczenie, sposób bibliotecznego opracowania i udostępniania podzielone zostały na trzy zespoły: księgozbiór podstawowy wraz z Wypożyczalnią, zbiory specjalne oraz księgozbiory filii. Ponadto zasób Biblioteki tworzą zbiory podległych jej placówek muzealnych.

Księgozbiór podstawowy i Wypożyczalnia

    Zbiory naukowe (książki oraz czasopisma XIX–XXI-wieczne), tworzone po wojnie niemal od podstaw, składają się na księgozbiór prezencyjny i obejmują:

  • opracowania naukowe i popularnonaukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych, głównie historii, literaturoznawstwa, filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, politologii, prawa i ekonomii;
  • dzieła polskiej i obcej (głównie w przekładach na język polski) literatury pięknej, z uwzględnieniem dorobku poznańskiego środowiska literackiego;
  • wydawnictwa informacyjne ogólne i specjalistyczne (encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory i przewodniki, bibliografie retrospektywne i bieżące);
  • czasopisma i gazety regionalne oraz ogólnopolskie (popularne, społeczno-kulturalne i naukowe).

    Zbiory Wypożyczalni są częściową repliką księgozbioru podstawowego i udostępniane są na zewnątrz.

Zbiory specjalne

    Od 1968 r. Biblioteka Raczyńskich posiada status biblioteki naukowej. Najcenniejszą – pod względem naukowym i zabytkowym – część jej zasobu stanowią zbiory specjalne, udostępniane w nowym gmachu Biblioteki przy Al. Marcinkowskiego 23. Składają się na nie rękopisy, teatralia, stare druki, kartografia, grafika, fotografie, nagrania video, mikrofilmy, dokumenty życia społecznego oraz marynistyczna Kolekcja Jerzego Pertka.

Szczegóły na stronie Działu Zbiorów Specjalnych.

Księgozbiory filii

    Biblioteka Raczyńskich zaprasza Czytelników z całego Poznania do swoich 39 filii. Są to placówki różnego typu, rozmieszczone we wszystkich dzielnicach. Tworzą one przyjazną dla Czytelnika sieć.

    Biblioteka posiada placówki z księgozbiorem dla dorosłych (11), dla dzieci (11) i łączone (17) – w nich znajdują się oba księgozbiory (dla dorosłych i dla dzieci). Wśród filii warto wymienić filie specjalistyczne: sztuki i muzyki.

    Łączna ilość księgozbioru filii bibliotecznych szacowana jest na ponad 1 mln. woluminów. We wszystkich placówkach oferuje się Czytelnikom dostęp do literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, a także umożliwa się korzystanie z dzienników i czasopism. Zbiory biblioteczne obok ksiażek czarnodrukowych obejmują również filmoteki, książki nagrane na CD, taśmach, compact-flashach i pisane alfabetem Braille’a. Rośnie ilość filii, w których ofertę poszerzono o dostęp do Internetu. Filie dla dzieci zapraszają najmłodszych czytelników na cykliczne zajęcia pod wspólnym tytułem „Zima i Lato z Książką”.

Szczegóły na stronie filii Biblioteki.

Zbiory placówek muzealnych:

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

Rozmiar czcionki
Kontrast