Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Stary Rynek 84
61-772 Poznań
Tel. 61 852 89 71, 61 852 89 72
e-mail: muzeumhs@bracz.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

w sezonie zimowym:
od wtorku do piątku 9:00 – 17:00
soboty 9:00 – 16:00
poniedziałki, niedziele i święta nieczynne

w sezonie letnim:
od wtorku do niedzieli 9:00 – 17:00
poniedziałki i święta nieczynne

CENY BILETÓW WSTĘPU:

normalny 4 zł
ulgowy 2 zł
promocyjny 1 zł
z ofertą specjalną 1 zł
z oprowadzaniem 50 zł
na lekcję muzealną 110 zł
w sobotę wstęp wolny

 

Regulaminy:

 

Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916), laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1905 r. „za wybitne osiągnięcia w twórczości epickiej” do dziś jest jednym z najbardziej uznanych na świecie i tłumaczonym na języki obce pisarzem polskim. Jego powieść Quo vadis od momentu ukazania się I. wydania w 1896 r. została przetłumaczona na wszystkie języki europejskie, a także wiele innych jak np.  japoński, chiński, koreański, wietnamski, arabski. Utwory Sienkiewicza stanowiły i stanowią inspirację dla innych dziedzin sztuki – malarstwa, rzeźby, teatru, muzyki oraz filmu. Twórczość pisarza była jednocześnie często, niemal od momentu ukazania się w druku pierwszych utworów  przyczyną  ogólnonarodowych dyskusji. Przez lata tematy sporów zmieniały się, przez np. zakaz druku W pustyni i w puszczy w latach ’50 (ze względu na „akcenty sympatii dla imperialistycznej Anglii”) do współczesnej dyskusji na temat ukazania konfliktu polsko-ukraińskiego (i obsady aktorskiej) filmowej adaptacji Ogniem i mieczem czy doboru lektur szkolnych. Pomimo tych dyskusji  przez ponad sto lat Henryk Sienkiewicz dzięki swej twórczości i popularności światowej był postrzegany przez kolejne pokolenia Polaków jako niekwestionowany autorytet w kwestiach społecznych, politycznych i moralnych. Współcześnie jego powieści pozostają szkołą pięknej polszczyzny i oczarowania historią. Obecnie według historyków literatury zajmujących się twórczością H. Sienkiewicza, staje się on powoli z pisarza masowo czytanego pisarzem elitarnym.

Ignacy Moś
Jednym z najbardziej oddanych wielbicieli Sienkiewicza był Ignacy Moś (1917-2001), założyciel Muzeum. Jego fascynacja autorem Krzyżaków rozpoczęła się już w okresie drugiej wojny światowej. Wysiedlony do Kielc poznał w pobliskim Oblęgorku rodzinę pisarza, tj. syna Henryka Józefa i córkę Jadwigę Korniłowicz. Możliwość bezpośredniego obcowania z rodziną pisarza i jego domem stało się punktem zwrotnym w całym późniejszym życiu kolekcjonera sienkiewiczianów. Po wojnie Ignacy Moś wrócił do Wielkopolski, gdzie obok pracy zawodowej jego najważniejszym zajęciem stało się gromadzenie pamiątek po Sienkiewiczu. Współpracował z antykwariatami i Desami w całym kraju, z determinacją docierał do ludzi, zbierał informacje, zdobywając wiele cennych materiałów; działał spontanicznie, kierując się niezwykłą intuicją. Zgromadzone i ciągle powiększane zbiory już w latach sześćdziesiątych zaczął udostępniać naukowcom, dziennikarzom i studentom. Dzięki fundacji Ignacego Mosia (z 1977 r.) w czerwcu 1978 r. powstało Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. Władze miasta przeznaczyły na siedzibę Muzeum staromiejską kamieniczkę wybudowaną w 1553 r. i stanowiącą własność Jana Baptysty Quadro z Lugano, architekta włoskiego, budowniczego ratusza poznańskiego.

 

                  

 

Kolekcja Ignacego Mosia znalazła piękną oprawę w zabytkowych wnętrzach. W poszczególnych salach znalazły miejsce wyroby rzemiosła artystycznego, dzieła sztuki, książki – wszystkie związane albo z osobą samego pisarza lub nawiązujące do jego twórczości. Wśród najcenniejszych obiektów przekazanych  Muzeum znalazły się prace rzeźbiarza Franciszka Ksawerego Blacka (m.in. popiersie, odlew prawej dłoni i maska pośmiertna), rękopisy listów i drobnych utworów Sienkiewicza, brulion Listu otwartego do J.C. Mości Wilhelma II, króla pruskiego przeciwko polityce pruskiej wobec Polaków, pamiętnik „pięknej Wielkopolanki” Marii Radziejewskiej (według słów pisarza „przedostatniej jego miłości”), pamiętnik narzeczonej – Marii Kellerówny, rysunki pisarza, projekty scenografii do filmu W pustyni i w puszczy autorstwa Wiesława Śniadeckiego i wiele innych.

Zbiory były stale uzupełniane przez Ignacego Mosia, aż do jego śmierci  (14 grudnia 2001 r.), a także wzbogacane przez dużą grupę prywatnych darczyńców i zakupy Biblioteki Raczyńskich. Dzięki tym darom i zakupom Muzeum powiększyło przede wszystkim swój księgozbiór (dochodząc do 4800 vol.) i  zbiory sztuki. Kolekcja w obecnym charakterze stanowi cenny zbiór obiektów związanych z Sienkiewiczem i jego twórczością, a także przez klimat ekspozycji staje się dokumentem epoki.

Oferta: Wśród odwiedzających Muzeum wiele osób korzysta z archiwum do prac naukowych, publikacji i pracy oświatowej, zbiory wykorzystywane są też przez wydawnictwa i media.
Placówka od lat prowadzi działalność wystawienniczą dotyczącą życia i twórczości pisarza oraz przygotowuje wystawy o tematyce poza sienkiewiczowskiej.Szereg propozycji jest adresowanych do dzieci i młodzieży. W Muzeum odbywają się też wystawy i imprezy o tematyce poza sienkiewiczowskiej m.in. wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii. Organizowane są warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów, promocje książek, spotkania z ciekawymi ludźmi. Oferta Muzeum została poszerzona po generalnym remoncie o multimedia. Wprowadzone zostały także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Działalność Muzeum odpowiada na zapotrzebowanie i stara się spełnić oczekiwania różnych odbiorców, poszukuje i realizuje nowe formy pracy i prezentacji zarówno zbiorów własnych, jak i dorobku H. Sienkiewicza i jego życia.

 


Projekt „Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu” uzyskał dofinansowanie w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013, Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, Schemat I „Projekty inwestycyjne”.

Przedmiotem projektu była przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu oraz zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej. Przedsięwzięcie zakładało również adaptację pomieszczeń, nie nadających się dawniej do użytku (tj. piwnicy i poddasza), co zwiększyło powierzchnię użytkową Muzeum. Celem projektu jest poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Głównym celem bezpośrednim projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu umożliwiającej właściwe funkcjonowanie Muzeum, przechowywanie i dostęp do muzealiów. Dzięki wdrożeniu przedsięwzięcia osiągnięto następujące cele szczegółowe projektu:

  • Zachowanie i odnowa zbiorów muzealnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;
  • Poprawa warunków przechowywania zbiorów muzealnych;
  • Zapewnienie sal do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży;
  • Poprawa dostępu do eksponatów;
  • Poprawa efektywności obsługi czytelników i zwiedzających;

Ponadto renowacja nadała zabytkowemu obiektowi Muzeum szczególną rangę, jako wyróżniającemu się miejscu na Trakcie Królewsko-Cesarskim.

 


 

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza honoruje:

                

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast