Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

ul. Gajowa 4/8
60-815 Poznań

tel. 61 852 89 71, 61 852 89 72

e-mail: illa@bracz.edu.pl

ZASADY OTWARCIA
Grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji.
Zwiedzający indywidualni:
w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 12:30. Obowiązują zapisy.
Szczegóły w Regulaminie zwiedzania Mieszkania-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny.

REGULAMINY
REGULAMIN ZWIEDZANIA

FORMULARZ REZERWACJI WSTĘPU DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny to niewielkie muzeum utworzone w mieszkaniu poetki w pierwszą rocznicę jej śmierci – 16 lutego 1984 r. By zachować cząstkę jej świata, pozostawiono na swoim miejscu sprzęty, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy wypełniające wnętrze. Przybyła tylko ekspozycja biograficzno-literacka. W gablotach znajdują się m.in.: fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oxfordzie, pierwsze wydanie „Ikarowych lotów” z 1911 roku – debiutu książkowego Iłłakowiczówny, emblematy uzyskane przez poetkę pracującą jako siostra miłosierdzia podczas I wojny światowej. Lata międzywojenne obrazują fotografie i fotokopie dokumentów, ukazujące jej pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Oddzielne miejsce przeznaczono na odznaczenia i nagrody poetki, a wśród nich dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów przemówień, listów poetki pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Znajduje się tu również gablota z maską pośmiertną Iłłakowiczówny, wykonaną przez Józefa Petruka oraz jej portret, namalowany przez Jadwigę Łubowską. W przedpokoju urządzona została ekspozycja części dorobku wydawniczego poetki. Tutaj również eksponowana jest jej rzeźba portretowa, będąca pracą dyplomową Włodzimierza Tadyszaka z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na ścianie frontowej kamienicy widnieje tablica pamiątkowa zaprojektowana przez artystę-plastyka Józefa Stasińskiego. To jedyne biograficzno-literackie muzeum w autentycznym mieszkaniu twórcy.

OFERTA

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny oferuje zajęcia oraz oprowadzania tematyczne dla zwiedzających w każdym wieku. Na najmłodszych czeka ilustrowana opowieść o życiu pisarki, która odbywała wiele dalekich podróży. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję wysłuchać narracji o życiu codziennym Iłłakowiczówny w otoczeniu mebli i bibelotów, które do niej należały. Ofertę wzbogacają także zajęcia, podczas których zrekonstruowane zostaną kontakty towarzyskie Iłłakowiczówny – poetka skupiała bowiem wokół siebie najważniejsze i najciekawsze osobistości swego czasu. Seniorów zapraszamy ponadto do sentymentalnej podróży w czasie do dawnego Poznania. Przyjrzymy się wówczas archiwalnym fotografiom różnych miejsc na mapie stolicy Wielkopolski – wśród nich będą takie, które artystka uwielbiała, ale także te, których bezwarunkowo unikała. Osoby, które chciałyby odwiedzić Iłłakowiczównę po raz pierwszy, zapraszamy na oprowadzanie ogólne, zbierające najważniejsze fakty z nieprawdopodobnej i zbudowanej z tajemnic biografii pisarki. Rozszerzenie tego zagadnienia stanowi oprowadzanie tematyczne, które prezentuje stosunek Iłły do polityki oraz historii.

Rozmiar czcionki
Kontrast