Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny

 

ul. Gajowa 4/8
60-815 Poznań

tel. 61 847 36 45
email: illa@bracz.edu.pl

Godziny otwarcia

w środy 10.00-12.00
w czwartki 16.00-18.00

Kazimiera Iłłakowiczówna mieszkała w Poznaniu przez ponad 35 lat, zajmując jeden pokój we wspólnym mieszkaniu przy ul. Gajowej 4. W pierwszą rocznicę śmierci poetki, 16 lutego 1984 r., otwarto tam Mieszkanie-Pracownię Kazimiery Iłłakowiczówny. Na swoim miejscu pozostały meble, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy – brakuje tylko ich właścicielki. W gablotach znajdują się m.in. fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oxfordzie, pierwsze wydanie Ikarowych lotów z 1911 r. – debiutu książkowego Iłłakowiczówny, emblematy siostry miłosierdzia  z czasów I wojny światowej oraz fotografie i fotokopie dokumentów z czasów jej pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Nie zabrakło także fotokopii fragmentów przemówień i listów poetki, pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza. Zbiór uzupełnia doktorat honoris causa UAM oraz medale i odznaczenia przyznane za twórczość literacką. Ekspozycja w korytarzu prezentuje większość publikacji poetki oraz jej liczne przekłady m.in. E. Dickinson, J.W. Goethego, H. Heinego, F. Dürrenmatta, L. Tołstoja.

Rozmiar czcionki
Kontrast