Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 4/2018/pn Informacja z otwarcia ofert Skip to contentKatalog Online:  

4/2018/pn Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy ul. Fabianowo 15" [PDF]