Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Informacja dla czytelników ze zobowiązaniem finansowym wobec Biblioteki Skip to contentKatalog Online:  

Informacja dla czytelników ze zobowiązaniem finansowym wobec Biblioteki

Informacja dla czytelników mających zobowiązania finansowe wobec Biblioteki Raczyńskich z tytułu nałożenia opłat regulaminowych

  • Czytelnik mający zablokowane konto czytelnicze w placówce Biblioteki Raczyńskich może złożyć wniosek o umorzenie, zmniejszenie lub rozłożenie na raty nałożonej na niego opłaty regulaminowej z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  • Wniosek może złożyć Czytelnik, który zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług zwróci przetrzymane materiały biblioteczne bądź w inny sposób ureguluje należności za zniszczenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  • Prośbę należy przedstawić na Wniosku (druk do pobrania), który po wypełnieniu (wraz z załącznikami) należy dostarczyć do Sekretariatu Biblioteki Raczyńskich:

- osobiście Pl. Wolności 19 Poznań, pok. nr 6  od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00

- pocztą tradycyjną na adres Pl. Wolności 19,  61-739 Poznań,

- drogą mailową na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

  • Biblioteka Raczyńskich ma 30 dni na rozpatrzenie Wniosku, a o decyzji czytelnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku niezbędne będzie osobiste stawiennictwo w Sekretariacie Biblioteki Raczyńskich w celu podpisania Porozumienia określającego sposób załatwienia sprawy.