Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Wystawa o Marcelim Mottym w Galerii Atanazego Skip to contentKatalog Online:  

Wystawa o Marcelim Mottym w Galerii Atanazego
 
 Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego
pl. Wolności 19
16 czerwca - 31 sierpnia 2018
zdjęcia z otwarcia wystawy


 Celem ekspozycji jubileuszowej jest przypomnienie mieszkańcom Poznania postaci Marcelego Mottego – znakomitego autora słynnego i niezwykle cennego dzieła pamiętnikarskiego Przechadzki po mieście. Ukazuje widoki jego rodzinnego miasta na dawnych, unikatowych pocztówkach z kolekcji Krzysztofa Wawrzyniaka. Historię  i specyfikę poznańskich ulic, placów i budowli przybliżają wybrane cytaty z Przechadzek. Zwiedzający podążają więc niejako taką trasą jaką obrał sobie w swych wspomnieniach Marceli Motty. Następna część wystawy poświęcona została kontynuatorom literackiej tradycji Marcelego Mottego, w różnorodny sposób popularyzującym Poznań – poprzez spisywanie wspomnień, opowiadań, poezji czy publikację badań dotyczących dziejów miasta i jego mieszkańców. Śladem Mottego chwycili za pióro reprezentanci jego rodziny, ale i duchowi spadkobiercy – Paulina Cegielska, Maria Wicherkiewiczowa, Jan Karol Motty, Izabela Dzieduszycka, Jan Bojanowski oraz Hanna Mukułowska-Au), ale także spoza rodziny Zbigniew Zakrzewski opisujący Poznań okresu międzywojennego. Aniela Sławska z kolei jako historyk sztuki i muzealnik badała sztukę Poznania i Wielkopolski czym także choć w nieco inny sposób sławiła rodzinne miasto przyczyniając się do lepszego poznania jego dziedzictwa.
Prawie 40-letnie dokonania społeczności przewodnickiej PTTK w zakresie  upamiętniania i upowszechniania postaci Marcelego Mottego zajmują ostatnią część wystawy. Począwszy od obrania twórcy Przechadzek po mieście Patronem Koła Przewodników poprzez fundację tablicy pamiątkowej jemu poświęconej, realizację szeregu wystaw monograficznych, prelekcji, przechadzek tematycznych po Poznaniu dla mieszkańców, spotkań jubileuszowych, po publikacje, w tym obszerną, pierwszą biografię naukową Marcelego Mottego, a także opiekę nad grobem rodziny Mottych  na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan i stały kontakt oraz współpracę z potomkami Patrona. Dzięki inicjatywie Prezesa Koła Stefana Żurka wiele tych działań mogło zostać zrealizowanych. Zainspirował bowiem grono przewodników, którzy podjęli się, swoistej misji popularyzowania Marcelego Mottego. Dzięki wspólnym wysiłkom pamięć o Patronie i jego zasługach jest ciągle żywa wśród coraz szerszych kręgów mieszkańców Poznania. Rok jubileuszowy 2018 obfituje w różnorodne inicjatywy poświęcone Mottemu, z których jedną z najważniejszych jest aktualna wystawa w gmachu Biblioteki Raczyńskich – Galerii Atanazego Raczyńskiego. Zobaczyć można na niej szereg użyczonych unikatowych pamiątek należących do zbiorów rodzinnych Patrona oraz rodziny Zbigniewa Zakrzewskiego – cenne rękopisy, zdjęcia, dokumenty archiwalne, przedmioty osobiste – pierwszy raz prezentowane publicznie. Wystawie towarzyszą wykłady przybliżające różne wątki tematyczne w tym – twórczość felietonistyczną Mottego, czy działalność przewodników na rzecz swego Patrona i zachowania jego pamięci, a także Poznań dawniej i dziś, w oparciu o dawne jego widoki zachowane
na pocztówkach z końca XIX i początku XX wieku. 


Marceli Motty – rodem Francuz, sercem Polak...

Urodzony w Poznaniu 5 czerwca 1818 roku, syn przybyłego z Francji w 1806 r. Jana Baptysty oraz Apolonii z Herwigów, wykształcony w Gimnazjum Marii Magdaleny i na Uniwersytecie Berlińskim filolog klasyczny, poznański nauczyciel (Gimnazjum Marii Magdaleny, Szkoła Realna), tłumacz dzieł poetów starożytnych (Horacego, Wergiliusza, Arystofanesa, Owidiusza), a zwłaszcza znakomity felietonista – komentator poznańskich realiów na łamach „Dziennika Poznańskiego” (Listy Wojtusia z Zawad) i pamiętnikarz czasów I połowy XIX wieku (Przechadzki po mieście) oraz aktywny działacz społeczny (TNP, PTPN itd.), należał do panteonu znanych i zasłużonych Wielkopolan XIX stulecia. Współpracował m.in. z organicznikami Karolem Marcinkowskim i szwagrem Hipolitem Cegielskim. Jego dzieło Przechadzki po mieście, przyniosło mu uznanie potomnych oraz miano „piewcy dziewiętnastowiecznego Poznania”, stanowi bowiem niezwykle bogate w treści i zachwycające pięknem języka źródło do badań historycznych dotyczących Poznania i jego mieszkańców tamtych czasów. Z małżeństwa z Walerią z Bukowieckich Motty doczekał się sześciorga dzieci (trzech córek i trzech synów).Ojca przeżyło tylko dwóch synów: Jan i Karol. Marceli Motty zmarł 17 stycznia 1898 roku, spoczął na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (dawnym farnym) na Wzgórzu św. Wojciecha. Jego pogrzeb przemienił się w manifestację społeczeństwa poznańskiego, które darzyło go wielkim szacunkiem. Imię Mottego otrzymała w 1920 roku jedna z poznańskich ulic na Łazarzu.

 

Otwarcie wystawy odbyło się 16 czerwca 2018 (sobota) o godz. 12.00.
zdjęcia z otwarcia wystawy