Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - XXIV Spotkanie z Arcydziełem: „Dla użyteczności współziomków swoich”. Biblioteka w okresie zaborów Skip to contentKatalog Online:  

XXIV Spotkanie z Arcydziełem: „Dla użyteczności współziomków swoich”. Biblioteka w okresie zaborów

Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, sala 1
23 maja 2018 (środa), godz. 18.00
zdjęcia

 

XXIV Spotkanie z Arcydziełem_grafika Statut BR

 

189 lat temu zaczęła działać Biblioteka Raczyńskich, pierwsza biblioteka publiczna w Wielkopolsce, ufundowana przez Edwarda hr. Raczyńskiego. Miała ona spełniać rolę regionalnego ośrodka kultury polskiej pod zaborem pruskim. Raczyński zadbał o podstawy materialne biblioteki, jej księgozbiór, a w statucie precyzyjnie ustalił jej organizację i zadania usługowe oraz sformułował zasady gromadzenia zbiorów. Mimo prób zniemczenia, dzięki polskiemu księgozbiorowi i polskiemu personelowi, książnicy udało się spełniać zadania nałożone jej przez swego fundatora. XXIV Spotkanie z Arcydziełem ma także przypomnieć działalność Edwarda Raczyńskiego na rzecz miasta Poznania oraz znaczenie jego najważniejszej fundacji – biblioteki publicznej – dla kultury polskiej.

 

XXIV Spotkanie z Arcydziełem: „Dla użyteczności współziomków swoich”. Biblioteka Raczyńskich
w okresie zaborów

Program:
- prof. dr hab. Witold Molik, wykład: Najważniejsza fundacja Edwarda Raczyńskiego – biblioteka publiczna w Poznaniu i jej znaczenie dla kultury polskiej,

- część artystyczna: koncert polskich i niemieckich pieśni romantycznych w wykonaniu Anny Budzyńskiej (sopran) i Laury Kluwak-Sobolewskiej (pianino),

- prezentacja obiektów – Statut Biblioteki Raczyńskich z 1829 r. z poprawkami i podpisem Edwarda Raczyńskiego oraz rękopisy związane z funkcjonowaniem Biblioteki w XIX stuleciu (m.in. akt fundacyjny, księga darów, księga protokołów Kuratorium).

Sponsorem Spotkań z Arcydziełem jest PKO Bank Polski