Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Wystawa "Jedźmy, wracajmy... Drogi życia i szlaki twórcze Włodzimierza Odojewskiego (1930-2016)" Skip to contentKatalog Online:  

Wystawa "Jedźmy, wracajmy... Drogi życia i szlaki twórcze Włodzimierza Odojewskiego (1930-2016)"
 
Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, Galeria Atanazego
11 kwietnia - 2 maja 2018, godz. 18.00
zdjęcia

"Jedźmy, wracajmy... Drogi życia i szlaki twórcze Włodzimierza Odojewskiego", wystawa powstała we współpracy Biblioteki Raczyńskich i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, prezentuje biografię i dzieło wybitnego prozaika, autora słuchowisk i dramatów. Najbardziej rozpoznawalnym obszarem tematycznym prozy Odojewskiego jest wojenna historia Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, która utrwalona w osobistym doświadczeniu i wzbogacona wieloletnimi studiami pisarza, dała materię fabularną szeregowi utworów. Włodzimierz Odojewski zasłynął jako autor cyklu podolskiego, na który składają się opowiadania z tomu "Zmierzch świata" (1962) oraz powieści "Wyspa ocalenia" (1964) i "Zasypie wszystko zawieje..." (1973). W orbicie tematyki cyklu podolskiego znalazła się także jego ostatnia powieść "Oksana", a także utwory składające się na zatrzymany przez cenzurę w Poznaniu i do tej pozy nie wydany, młodzieńczy tom opowiadań "Codzienna ściana płaczu". Tematyka podolska stała się zdefiniowanym przez Odojewskiego "kamiennym światem, który ciąży i boli", a dorobek pisarza - literacką kroniką dziejów polsko-ukraińskiego pogranicza.

 

11 kwietnia, podczas wernisażu wystawy, fragmenty prozy Odojewskiego zaprezentuje Janusz Andrzejewski, aktor Teatru Nowego w Poznaniu, przy akompaniamencie przy akompaniamencie Piotra Orlińskiego.

Wystawa czynna w Galerii Atanazego w dniach 11 kwietnia - 2 maja.

 Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym ogólnopolskiej konferencji naukowej Zapomniane, nieuśmierzone, poświęconej twórczej biografii Włodzimierza Odojewskiego, która odbędzie się na Wydziale Filologii Polskiej UAM w dniach 11-12 kwietnia.