Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 1/2018/pn Informacja z otwarcia ofert Skip to contentKatalog Online:  

1/2018/pn Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu [PDF]