Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Nominacje w Konkursie o nagrodę im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze Posnaniana 2017 Skip to contentKatalog Online:  

Nominacje w Konkursie o nagrodę im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze Posnaniana 2017


 

Przedstawiamy dziesięć nominacji do nagrody im. Józefa Łukaszewicza w konkursie na najlepsze Posnaniana wydane w roku 2017: 

Jacek Bartkowiak, Element antysocjalistyczny     Halina Bogusz, Hospicjum – drzewo życia      Elektrownia Garbary. Dokument potencjalny pod red. Michała Kępskiego      Joanna Kuciel-Frydryszak, Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie.      Marian Lewandowski, Między muzeum a prezbiterium

Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia   Aleksander Przybylski Abisynia. Osiedle na poznańskim Grunwaldzie    Rafał Rosół, Piotr Nagin (il.), Heksa na hulajpecie czyli fraszki z naszego fyrtla.  Dobiesław Wieliński, Encyklopedia poznańskiej motoryzacji.    Stare Miasto w Poznaniu. Zniszczenia, odbudowa, konserwacja 1945-2016.  Część 1 Henryk Kondziela, część 2 Iwona Błaszczyk i in. Red. Iwona Błaszczyk.


Biblioteka Raczyńskich, biblioteka publiczna i naukowa, pełniąca funkcję biblioteki regionalnej, od 1829 roku gromadzi piśmiennictwo o Poznaniu i Wielkopolsce, a od 1999 roku organizuje przegląd posnanianów. Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, upamiętniająca postać dyrektora Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852 i twórcy pierwszej monografii Poznania, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych publikacji związanych ze stolicą Wielkopolski. Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i nauki, a oceniając publikację bierze pod uwagę jej stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, popularyzacja wiedzy o mieście i propagowanie czytelnictwa.