Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 6/2017/pn Zmiana SIWZ związana z formularzem ofertowym Skip to contentKatalog Online:  

6/2017/pn Zmiana SIWZ związana z formularzem ofertowym

Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść specyfikacji SIWZ [PDF]

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy po zmianie [DOC]