Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Konserwacja zbiorów specjalnych Biblioteki została dofinansowana przez Fundację PKO Banku Polskiego Skip to contentKatalog Online:  

Konserwacja zbiorów specjalnych Biblioteki została dofinansowana przez Fundację PKO Banku Polskiego

W 2017 roku Biblioteka Raczyńskich otrzymała finansowe wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego na konserwację swoich cennych zbiorów specjalnych. Do konserwacji zostały przekazane materiały związane z twórcą książnicy – Edwardem Raczyńskim oraz jego rodziną:

- Ryciny do Wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hr. Raczyńskiego, [Poznań 1842]

W latach 1842-1843 ukazała się dwutomowa praca Edwarda Raczyńskiego Wspomnienia Wielkopolski, będą pierwszą monografią historyczną i krajoznawczą regionu wielkopolskiego. Publikacji towarzyszyła teka zawierająca kilkadziesiąt rycin przedstawiających miejsca związane z Wielkopolską. Współcześnie ryciny te są wielką rzadkością biblioteczną i antykwaryczną.

- Archiwum Raczyńskich, t. 15. Dokumenty Leona Raczyńskiego z lat 1725-1755

M.in. dokumenty z podpisami królów Augusta II i Augusta III, umowy majątkowe, kontrakty, listy do Leona Raczyńskiego.

- Archiwum Raczyńskich, [t. 55]. Dokumenty różne rodu Raczyńskich z lat 1702-1924

M.in. dokumenty Ignacego Raczyńskiego, materiały do działalności duszpasterskiej sygnowane przez I. Raczyńskiego, dyplomy (m.in. Fryderyka Augusta), świadectwo szlachectwa dla Wincentego Raczyńskiego wyd. przez Heroldię Królestwa Polskiego z 1844 r., papiery testamentowe Estery Raczyńskiej, zbiór korespondencji i dokumentów Atanazego Raczyńskiego, materiały dotyczące Edwarda i Karola Raczyńskich.

 

Pokaz obiektów poddanych konserwacji odbędzie się podczas XXIII Spotkania z Arcydziełem w Bibliotece Raczyńskich (27 listopada, godz. 18.00).

Obiekty po konserwacji zostały zdigitalizowane i udostępnione w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (http://www.wbc.poznan.pl):

1. Ryciny do Wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hr. Raczyńskiego, [Poznań 1842] (sygn. II 74054/[3])

WBC: http://www.wbc.poznan.pl/publication/522732

2. Archiwum Raczyńskich, t. 15. Dokumenty Leona Raczyńskiego z lat 1725-1755 (sygn. Rkp. 2717)

WBC: http://www.wbc.poznan.pl/publication/522733

3. Archiwum Raczyńskich, [t. 55]. Dokumenty różne rodu Raczyńskich z lat 1702-1924 (sygn. Rkp. 2729, T. I)

WBC: http://www.wbc.poznan.pl/publication/522737

4. Archiwum Raczyńskich, [t. 55]. Dokumenty różne rodu Raczyńskich z lat 1702-1924 (sygn. Rkp. 2729, T. II)

WBC: http://www.wbc.poznan.pl/publication/522741