Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Zapytanie ofertowe BR-X-2-08.1-7/3-16 Skip to contentKatalog Online:  

Zapytanie ofertowe BR-X-2-08.1-7/3-16
Zapytanie Ofertowe na realizację usług prawniczych związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych"
Zapytanie ofertowe [PDF]
Załącznik nr 1 - Wzór umowy [PDF]
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 3 - Wykaz osób [PDF]