Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Odzyskać patriotyzm: spacery i wykłady Skip to contentKatalog Online:  

Odzyskać patriotyzm: spacery i wykłady
Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, sala 1
Spacer: 30 września (sobota) godz. 14.00

 

Odzyskać Patriotyzm to kolejna odsłona projektu Kanon wielkopolski. Nowy cykl składa się z wykładów i spacerów edukacyjnych, podczas których w ciekawej formie sięgamy do wielkopolskiej tradycji patriotyzmu gospodarczego oraz przypominamy o roli społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu poczucia wspólnoty narodowej.

Nowoczesny patriotyzm oznacza zaufanie i wspieranie własnego państwa, jego instytucji i gospodarki. To postawa, którą trzeba promować i przypomnieć, pamiętając o naszej burzliwej historii. Po upadku państwowości Rzeczypospolitej w XVIII wieku, pojęcie patriotyzmu miało inne znaczenie. Cnotą i wartością stało się zwalczanie, oszukiwanie i osłabianie obcego, narzuconego czy wprost okupacyjnego państwa. Posłuszeństwo wobec zaborcy czy też niechcianego systemu oznaczało nic innego, jak wsparcie i kolaborację. Polska Ludowa i III RP nie zmieniły tych postaw. Po latach Państwo nadal odbierane jest przez wielu jako niepotrzebne i nieprzyjazne, na przykład jako rabujące obywatela podatkami. Stąd hasło „odzyskania patriotyzmu”: przywrócenia zaufania i wzmacniania własnego państwa. Projekt jest odpowiedzią na problemy i aktywną akcją przywracania myślenia patriotycznego, przy jednoczesnym zachowaniu w pamięci postaw, dzięki którym Polska przetrwała lata zaborów i okupacji.

 

Nadchodzące wydarzenia:

11 października (środa) godz. 18.00
Wykład III: prof. Grzegorz Kucharczyk Państwo moralne przeciw państwu liberalnemu
.
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1

 

 


Spacer IV: Polska bankowość w Poznaniu w XIX wieku – miejsca i ludzie (przewodnik Karolina Dąbrowska).
Zbiórka przy fontannie Neptuna na Starym Rynku.
zdjęcia ze spaceru 30 wrześniaWykład II: Dr Marek Rezler Wielkopolanin publiczny czasu zaborów – stosunek Wielkopolan do państwa niemieckiego.
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1.
wykład zarejestrowany na video
zdjęcia z wykładu 28 września

 

Spacer III: Śladami XIX-wiecznych poznańskich przemysłowców, rzemieślników, handlowców (przewodnik Karolina Dąbrowska).
Zbiórka przy dawnym kantorze firmy A. Krzyżanowskiego, ul. Garbary 96.
zdjęcia ze spaceru 23 września

 

Projekt „Odzyskać Patriotyzm” otrzymał dofinansowanie z programu „Patriotyzm Jutra 2017” zarządzanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.