Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Współpraca zewnętrzna z Biblioteką Skip to contentKatalog Online:  

Współpraca zewnętrzna z Biblioteką

Wniosek o objęcie patronatem [PDF]

Wniosek o realizację wydarzenia kulturalnego będący całością większego przedsięwzięcia [PDF]

Wniosek o realizację wydarzenia kulturalnego dla osób fizycznych [PDF]

Wniosek o realizację wydarzenia kulturalnego dla osób niebędących osobami fizycznymi [PDF]