Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Ogloszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty BR-X-2-08.1-9/6-16 Skip to contentKatalog Online:  

Ogloszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty BR-X-2-08.1-9/6-16
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie na „Wykonywanie doradztwa w zakresie wiedzy konserwatorskiej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace konserwatorskie obiektów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich wytypowanych i przekazanych do konserwacji, tj. 22 atlasów w 32 woluminach, w tym 2 woluminy z XVIw., 14 woluminów z XVIIw., 14 woluminów z XVIIIw. oraz 2 woluminy z XIXw.” [PDF]