Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Odzyskać patriotyzm Skip to contentKatalog Online:  

Odzyskać patriotyzm
 
 
Odzyskać patriotyzm_grafika
 
 
 
 

 

Odzyskać Patriotyzm to kolejna odsłona projektu Kanon wielkopolski. Nowy cykl składa się z wykładów i spacerów edukacyjnych, podczas których w ciekawej formie sięgamy do wielkopolskiej tradycji patriotyzmu gospodarczego oraz przypominamy o roli społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu poczucia wspólnoty narodowej.

Nowoczesny patriotyzm oznacza zaufanie i wspieranie własnego państwa, jego instytucji i gospodarki. To postawa, którą trzeba promować i przypomnieć, pamiętając o naszej burzliwej historii. Po upadku państwowości Rzeczypospolitej w XVIII wieku, pojęcie patriotyzmu miało inne znaczenie. Cnotą i wartością stało się zwalczanie, oszukiwanie i osłabianie obcego, narzuconego czy wprost okupacyjnego państwa. Posłuszeństwo wobec zaborcy czy też niechcianego systemu oznaczało nic innego, jak wsparcie i kolaborację. Polska Ludowa i III RP nie zmieniły tych postaw. Po latach Państwo nadal odbierane jest przez wielu jako niepotrzebne i nieprzyjazne, na przykład jako rabujące obywatela podatkami. Stąd hasło „odzyskania patriotyzmu”: przywrócenia zaufania i wzmacniania własnego państwa. Projekt jest odpowiedzią na problemy i aktywną akcją przywracania myślenia patriotycznego, przy jednoczesnym zachowaniu w pamięci postaw, dzięki którym Polska przetrwała lata zaborów i okupacji.

 

Nadchodzące wydarzenia:

23 września (sobota) godz.14.00
Spacer III: Śladami polskich przemysłowców, rzemieślników, handlowców (przewodnik Karolina Dąbrowska).
Zbiórka przy dawnym kantorze firmy A. Krzyżanowskiego, ul. Garbary 96.


28 września (czwartek) godz.18.00
Wykład II: dr Marek Rezler Wielkopolanin publiczny czasu zaborów – stosunek Wielkopolan do państwa niemieckiego.
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1.

30 września (sobota) godz.14.00
Spacer IV: Polska bankowość w Poznaniu w XIX wieku – miejsca i ludzie (przewodnik Karolina Dąbrowska).
Zbiórka przy fontannie Neptuna na Starym Rynku.

11 października (środa) godz. 18.00
Wykład III: prof. Grzegorz Kucharczyk Państwo moralne przeciw państwu liberalnemu.
Biblioteka Raczyńskich, sala 1

W ramach projektu Odzyskać patriotyzm obdyły się:

 

 

Spacer II: Polska bankowość w Poznaniu w XIX wieku - miejsca i ludzie.
Przewodnik: Karolina Dabrowska.
1 lipca (sobota), godz. 14.00
zbiórka przy fontannie Neptuna na Starym Rynku.
zdjęcia ze spaceru

 

Odzyskać patriotyzm_plakat

 

Wykład I: prof. Grzegorz Kucharczyk "Swój do swego" - kontrgospodarka i patriotyzm gospodarczy Wielkopolan pod niemieckim zaborem.
22 czerwca (czwartek), godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1
Wykład zarejestrowany na video oraz zdjęcia


Spacer I: Śladami XIX-wiecznych poznańskich przemysłowców, rzemieślników, handlowców.
Przewodnik: Karolina Dąbrowska.
24 czerwca (sobota), godz. 14.00
zbiórka przy dawnym kantorze firmy A. Krzyżanowskiego, ul. Garbary 96
zdjęcia ze spaceru

 

Projekt „Odzyskać Patriotyzm” otrzymał dofinansowanie z programu „Patriotyzm Jutra 2017” zarządzanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.