Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Skip to contentKatalog Online:  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Obsługę postępowań o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pn. "Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digtalizacja cennych zasobów bibliotecznch" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. [PDF]