Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Regulaminy Skip to contentKatalog Online:  

Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Raczyńskich

Cennik usług bibliotecznych

Wniosek o zmniejszenie/umorzenie/rozłożenie na raty opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

Regulamin Czytelni Zbiorów Specjalnych

Regulamin usług reprograficznych w Dziale Zbiorów Specjalnych

Regulamin uczestnictwa osób nieletnich w imprezach bibliotecznych

Regulamin usługi Książka dla Seniora

Regulamin usługi Czytanie bez barier