Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Prelekcja w Domu Literatury BR Skip to contentKatalog Online:  

Prelekcja w Domu Literatury BR
"Punkt w biografii, czyli Edwarda Stachury poznańskie peregrynacje i korespondencje" - prelekcja dr. Jakuba Beczka w Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich

Dom Literatury Biblioteki Raczyńskich
20 stycznia 2017 (piątek), godz. 18.00
kilka zdjęć ze spotkania

 

Jakub Beczek (1976) - absolwent Wydziału Polonistyki UW, doktor literaturoznawstwa, teksty krytyczne i inne drukował m. in. w "Tygodniku Powszechnym", "Odrze", "Midraszu", "Arkanach". Stale współpracuje z "Nowymi Książkami". Obecnie opracowuje listy rozproszone Edwarda Stachury, a także korespondencję oraz inedita Andrzeja Babińskiego. Przygotowuje książkę wspomnieniową poświęconą Stachurze.

Poznań był dla Stachury jednym z punktów w biograficznym kosmosie zdarzeń i zderzeń. Spotkał tutaj wiele osób, które w różnym stopniu interferowały z jego sposobem odbierania świata. Poznań stanowił miejsce interakcji, sympozjonów, ale i zwyczajnych dyskusji czy mentalnych otarć. Poznań był dla Stachury przestrzenią peregrynacji i korespondencji. Peregrynacje oznaczały wędrowanie poza, pielgrzymowanie, mijanie granicy, odnajdywanie obszarów nienazwanych, poznawanie ludzi obarczonych wiedzą oraz rozumieniem i umiejących się tymi darami dzielić. Korespondencje to budowanie sieci nawiązań i powiązań, podtrzymywanie kontaktu z drugim człowiekiem poprzez słowo uruchomione w akcie poetyckim; to również, jak głoszą słowniki, odnajdywanie odpowiedniości między zjawiskami. W Poznaniu Stachura nieraz szukał owej "odpowiedniości", o czym świadczą m. in. "ślady znaczące" pozostawione w notatkach diarystycznych czy w listach pisanych do Wincentego Różańskiego.