Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - "Cyfrowy Józef Ignacy Kraszewski" - digitalizacja dzieł Skip to contentKatalog Online:  

"Cyfrowy Józef Ignacy Kraszewski" - digitalizacja dzieł

Biblioteka Raczyńskich uzyskała dofinansowanie zadania „Cyfrowy Józef Ignacy Kraszewski - digitalizacja książek, czasopism, rękopisów, muzealiów i materiałów audiowizualnych” w ramach programu „Kultura Cyfrowa” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wyniku I naboru wniosków Biblioteka Raczyńskich otrzymała najwyższą punktację spośród 111 podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Realizację zadania, podjętego z inicjatywy Pracowni-Muzeum J.I. Kraszewskiego Biblioteki Raczyńskich, rozpoczęto w 2016 r. i będzie ona kontynuowana do listopada 2017 r.

Do cyfryzacji przeznaczono przede wszystkim kolekcję wydań książek autora Starej baśni, jak i opracowań dotyczących jego życia i twórczości znajdujących się w Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego. Większość z tych cennych książek trafiła do Muzeum dzięki fundatorowi zbiorów - Marianowi Walczakowi. Na mocy zawartego porozumienia partnerskiego zdigitalizowane zostały rękopisy J.I. Kraszewskiego przechowywane w Tece W.B. Engeströma w zbiorach Archiwum PAN w Warszawie Oddział w Poznaniu. Również podpisanie porozumienia o współpracy umożliwiło cyfryzację rękopisów J.I. Kraszewskiego znajdujących się w zasobach PAN Biblioteki Kórnickiej.

Część zdigitalizowanych materiałów można już przeglądać w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej w specjalnej wydzielonej kolekcji KRASZEWSCIANA. Tam też znajdują się publikacje wcześniej zdigitalizowane przez Bibliotekę w ramach zadania „Digitalizacja kolekcji XIX – wiecznych wydań książek J. I. Kraszewskiego”, w ramach Wieloletniego Projektu Rządowego KULTURA+, Priorytet Digitalizacja.