Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 4/2016/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Skip to contentKatalog Online:  

4/2016/pn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Biblioteka Raczyńskich zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr 4/2016/pn na „Dostawę czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2017 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu”
Nr ogłoszenia w BZP 339744-2016. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik do niniejszej informacji [PDF].