Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Bibliografia (wybór) Skip to contentKatalog Online:  

Bibliografia (wybór) Drukuj
Publikacje
 • Balcerek Danuta, Spuścizna Conrada Drzewieckiego w Bibliotece Raczyńskich, „Winieta” 2009 nr 4 s. 12, il.
 • Conrad Drzewiecki. Irena Turska i in. [1979].
 •  Conrad Drzewiecki. Red. tekstów i wybór zdjęć Katarzyna Próchnicka-Pajowa, Poznań 1996.
 • Dialogi baletowe z Conradem Drzewieckim. Rozm. przepr. Emilia Skalska. „Kronika Miasta Poznania” 2007, nr 1 s. 151-159, il.
 • Drajewski Stefan, Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu, Poznań 2014
 • Drajewski Stefan, Skok w wolność, „Głos Wielkopolski”, 2001 z dn. 13/14 XI , il.
 • Drajewski Stefan, Zrewolucjonizował polski balet, „Głos Wielkopolski”, 2003, nr 214 s. 4.    
 • Fascynacje. Rozmowa z Conradem Drzewieckim. Rozm. Lidia Klimczak, „Ekran” 1979 nr 40 s. 3-5.
 • Inny świat Conrada Drzewieckiego. Rozm. Olgierd Knie, „Za i Przeciw” 1974, nr 39, il.
 • Kasperek Grzegorz, Autorska premiera jubilata, „Nurt” 1986, nr 12 s. 34-35, il.
 • Królica Anna, Nowa era tańca: „Balety Conrada Drzewieckiego”, sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu, Tarnów 2011.
 • Laboga Alfred, Orlik Tadeusz, Laureaci Nagród Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 1968. Nagrody indywidualne: Konrad Drzewiecki, „Kronika Miasta Poznania” 1970 nr 2 s. 69-84.
 • Maska. Rozm. z Conradem Drzewieckim przepr. Grażyna Banaszkiewicz, „Życie Literackie” 1986, nr 46 s. 3, il.
 • Maska na pół godziny? Z Conradem Drzewieckim o pracy, poglądach i Polskim Teatrze Tańca rozmawia Grażyna Banaszkiewicz, „Tydzień” 1981, nr 29 s. 10-11, il.
 • Matysik Karolina, Był idolem pokolenia. Choreograf na medal, „Głos Wielkopolski” 2006, nr 191 dod. Na Biennale.
 • Oglądać myśl, z Conradem Drzewieckim, choreografem, twórcą Polskiego Teatru Tańca Baletu Poznańskiego w przededniu jubileuszowej premiery rozmawia Stefan Drajewski, „Operomania” sez. 2002/2003 nr 5 s. 2-3, 5, il.
 • Panek Wacław, Conrad Drzewiecki i jego teatr, „Scena” 1980, nr 6 s. 2-5.
 • Panek Wacław, Kariery i legendy. Szkice o artystach polskiej sceny muzycznej. Zbiór 1. Wyd. 2 zm., Warszawa 1987. Conrad Drzewiecki i jego teatr s. 79-98.
 • Polski Teatr Tańca – Balet Poznański.  Poznań 1981. [PDF]
 • Polski Teatr Tańca – Balet Poznański 1973-1998: jubileusz XXV-lecia. Red. Jadwiga Ignaczak, Ewa Obrębowska-Piasecka, Poznań 1998.
 • Polski Teatr Tańca – Balet Poznański 1973-1983. Poznań 1983. [PDF]
 • Polski Teatr Tańca – Balet Poznański [W X-lecie PTT]. Poznań 1983. [PDF]
 • Rozmowy o balecie.  Z Conradem Drzewieckim rozm. przepr. Małgorzata Komorowska, „Przekrój” 1980, nr 1821 s. 8, il.
 • Śmiełowski Teodor, Konrad Drzewiecki. (Próba charakterystyki laureata Nagrody Młodych miasta Poznania za rok 1956), „Kronika Miasta Poznania” 1957, s. 161-163, il.
 • Trzy pytania do ... Conrada Drzewieckiego „Być jak puszek, jak piórko w powietrzu...”. Rozm. przepr. Milan Kwiatkowski, IKS 1991 nr 7-8.
 • Współczesność w balecie. Ciekawi ludzie, ciekawe sprawy. Rozmawiał Olgierd Błażewicz, „Głos Wielkopolski” 1969 nr 234, il. 
 • Wybieram najlepszych. Rozm. z Conradem Drzewieckim przepr. Grażyna Krzyżanowska, „Tygodnik Polski” 1984, nr 29 s. 8-9, il.
Felietony Conrada Drzewieckiego pt. Z tańcem przez życie w „Głosie Wielkopolskim”
 • Z Boy’a – solistą, „Głos Wielkopolski” 1991 z dn. 24-25-26 XII s. 20, il.
 • Skok w wolność, „Głos Wielkopolski” 1992 z dn. 1-2 II, il.
 • Znowu w Poznaniu znowu w operze, „Głos Wielkopolski” 1992 z dn. 15-16 II s. 5, il.
 • Gdy dyrektorowałem w szkole...,  „Głos Wielkopolski” 1992 z dn. 21-22 III s. 20, il.
 • Satysfakcja i rozczarowanie, „Głos Wielkopolski” 1992 z dn. 28-29 III s. 21, il.
 • Przed burzą, „Głos Wielkopolski” 1992 z dn. 9-10 V s. 19.
 • Początek końca, „Głos Wielkopolski”  1992 z dn. 16-17 V s. 18.

Strony internetowe