Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Spuścizna Conrada Drzewieckiego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich Skip to contentKatalog Online:  

Spuścizna Conrada Drzewieckiego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich Drukuj

Poznański teatr jest dla mnie miejscem pracy, to moje integrum, tutaj wszystko dojrzewa, tutaj skoncentrowałem swoje pasje, idee, pomysły. W tym teatrze wypowiadam siebie, wszystko co robię, jest moje, to jestem ja.

Conrad Drzewiecki

     Część spuścizny Conrada Drzewieckiego przekazał Bibliotece Raczyńskich w 2009 r. Andrzej Woźniak, siostrzeniec Mistrza. Po 2010 r. pozyskano następne materiały związane z Conradem Drzewieckim, które do Biblioteki przekazała m. in. Katarzyna Pajowa, wieloletnia dyrektor Polskiego Teatru Tańca. Materiały zostały uporządkowane i opracowane zgodnie z wytycznymi Biblioteki Narodowej dotyczącymi postępowania ze spuściznami, a następnie włączone do zbiorów specjalnych. W spuściźnie można wyodrębnić kilkanaście grup materiałów. Najważniejsze z nich to: dokumenty osobiste (w tym umowy o pracę), materiały warsztatowe (programy nauczania,  konspekty i scenariusze, recenzje, kopie i bruliony wystąpień, drobne teksty i luźne notatki, rysunki i szkice bardzo często z uwagami), korespondencja, adresy i listy gratulacyjne, dyplomy, medale i odznaczenia, fotografie, czasopisma.
     Wśród dokumentów osobistych Conrada Drzewieckiego na uwagę zasługują: świadectwo chrztu wystawione przez proboszcza Parafii Archikatedralnej w Poznaniu w 1962 r., legitymacje wystawione przez Operę im. S. Moniuszki w Poznaniu w 1951 r. oraz Polski Teatr Tańca – Balet Poznański w 1974 r., w którym od początku istnienia Drzewiecki był zatrudniony na stanowisku dyrektora i kierownika artystycznego, legitymacja związkowa Stowarzyszenia Artystów Teatru i Filmu z 1981 r. z adnotacją, że członkiem Stowarzyszenia jest Conrad Drzewiecki od 1955 r., legitymacja członkowska Narodowej Rady Kultury z 1983 r. oraz wizytówki z różnych lat. Są też dokumenty związane z powstaniem Polskiego Teatru Tańca – Balet Poznański, a w tym  także Uchwała Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania z dn. 10 VII 1973 r. w sprawie powołania Conrada Drzewieckiego na stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego Baletu Poznańskiego wraz z Uzasadnieniem do uchwały i Regulaminem organizacyjnym zespołu baletowego.
     Wśród materiałów warsztatowych Conrada Drzewieckiego wymienić można chociażby  autograf i maszynopis z odręcznymi poprawkami dramatu baletowego Jego autorstwa Ta ostatnia niedziela, którego premiera odbyła się 27 V 1985 r. Poza tym znajdują się tutaj scenariusze i konspekty, drobne teksty i luźne notatki, rysunki i szkice.       
     Zbiór korespondencji jest niezwykle bogaty. Są to listy i bruliony zarówno pisane przez C. Drzewieckiego, jak i listy, które otrzymywał od przyjaciół i nie tylko, m.in. z gratulacjami z okazji kolejnych premier i urodzin, życzenia świąteczne, pozdrowienia z wakacji. Są tu także pisma instytucji i urzędów z kraju i z zagranicy np. Deutsche Staatsoper Berlin, Het National Ballet Amsterdam, The Istanbul Foundation for Culture and The Arts, Juilliard School of Music Nowy Jork, Opéra de Wallonie Liege, Palucca Schule Drezno, Teatro di San Carlo Neapol, Théâtre d’Art du Ballet Paryż.
     Wśród medali i odznaczeń, którymi został Conrad Drzewiecki uhonorowany, a które znalazły się w zbiorach Biblioteki, na uwagę zasługują: Srebrny Medal Międzynarodowego Konkursu Tańca w Bukareszcie (1953), Złoty Medal Międzynarodowego Konkursu Tańca w Warszawie (1955), Primo, premio assoluto, Vercella (1956), Nagroda Młodych Miasta Poznania (1956), Prix Italia (1970), tytuł „Wielkopolanin Roku” (1973), Medal im. Leona Janacka (1979), tytuł „Zasłużony dla kultury narodu” (1986), Odznaka honorowa „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2003), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2006) oraz przyznany pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2007).
     Wśród czasopism należy wymienić kilka numerów „Tańca”. Czasopismo to powstało w Poznaniu, a jego wydawcą był Polski Teatr Tańca – Balet Poznański oraz „Radar” (Paryż)  z kwietnia 1958 r. ze słynnym zdjęciem Conrada Drzewieckiego na tle Łuku Triumfalnego.  
    Fotografie dokumentują dokonania artystyczne Conrada Drzewieckiego, Jego role w przedstawieniach baletowych (m.in. Janko muzykant, Kniaź Igor, Pan Twardowski, Uczeń czarnoksiężnika) i spektakle z Jego choreografią i reżyserią. Możemy także zobaczyć Mistrza odpoczywającego w zaciszu domowym czy na wakacjach. Dość duży zbiór stanowią fotografie rodzinne Conrada Drzewieckiego. Są też zdjęcia z Jego pogrzebu.
    Ciekawostką jest kalendarz na rok 1986 z fotografiami ze spektakli Polskiego Teatru Tańca. Na uwagę zasługują płyty z przegranymi z VHS materiałami dotyczącymi Conrada Drzewieckiego. Szczególnie cenne są liczne nagrania z występów Polskiego Teatru Tańca np. Krzesany, Pawana na śmierć Infantki, Cudowny mandaryn, Ostatnia niedziela, czasami na różnych scenach, a także nagrania uroczystości jubileuszowych Teatru i Drzewieckiego. W skład spuścizny wchodzą także programy, repertuary, afisze i plakaty spektakli Polskiego Teatru Tańca oraz innych zespołów, a także koncertów, festiwali i konferencji. W spuściźnie znajdują się też przewodniki i foldery turystyczne, mapy i plany, pocztówki z odbytych podróży.
     Pani Ewa Wycichowska, obecny Dyrektor Polskiego Teatru Tańca w dniu 12 X 2009 r. na „Wieczornym przyjaciół i współpracowników wspominaniu Conrada Drzewieckiego”, które odbyło się w Bibliotece Raczyńskich, podarowała do zbiorów Biblioteki fotografie z realizacji Conrada Drzewieckiego w Polskim Teatrze Tańca np. Wariacje 4 : 4 (1973), Epitafium dla Don Juana (1974), Odwieczne pieśni (1975), Medea (1975), Dzieciństwo Jezusa (1980), Yesterday (1982) oraz Jego robocze notatki dotyczące głównie obsady spektakli.  
     Należy również wspomnieć, że Biblioteka posiada kasetę VHS z nagraniem rozmowy, którą w 1988 r. w domu artysty przeprowadziła Pani Katarzyna Próchnicka-Pajowa. Na kasecie znalazły się również fragmenty filmów z programu TV Polskiej zrealizowanego z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej Conrada Drzewieckiego (Bethoven, Cudowny Mandaryn, Pieśni, Stabat Mater, Pawana na śmierć Infantki, Krzesany).

ZDJĘCIA

7 Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych Kalisz ’99 [PDF]

Katalogi spuścizny C. Drzewieckiego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich:

- „Katalog materiałów ze spuścizny Conrada Drzewieckiego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich”, oprac. Danuta Balcerek, Poznań 2011 [PDF]

- „Materiały dotyczące Conrada Drzewieckiego (pozyskane po 2010 r.) w zbiorach Biblioteki Raczyńskich”, oprac. Danuta Balcerek [PDF]

Spuścizna Conrada Drzewieckiego udostępniana jest w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych (Al. Marcinkowskiego 23, poziom 3) w oparciu o regulamin Czytelni.