Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Zima i Lato z Książką 2006 Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Zima i Lato z Książką 2006 Drukuj

Akcja Zima i Lato z Książką

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa

 

 

    Podczas ferii zimowych w placówkach Biblioteki Raczyńskich (filie: F2, F6, F11dz, F19, F20, F22, F23, F32, F38, F46, F48, F49, F51, F59) odbywał się cykl zajęć zatytułowanych „Gafy do szafy”. W oparciu o odpowiednio dobraną literaturę z zakresu savoire-vivre’u przeprowadzono zajęcia  warsztatowe. Dzieci  uczyły się jak funkcjonować w rodzinie, szkole czy środowisku rówieśniczym. W psychozabawach i zajęciach biblioterapeutycznych nakreślano wzorce prawidłowych zachowań, uczono dobrych manier. Wszystko to miało na celu zapoznanie młodych czytelników z literaturą popularno-naukową z zakresu obyczajowości, a docelowo – umożliwić dzieciom wpisanie się w rozmaite uwarunkowania środowiskowe. Organizatorom zależało również na tym, by dzieci nauczyły się wzajemnej akceptacji i tolerancji, a co za tym idzie - by były lubiane. Zajęcia były bezpłatne.
    W czasie akcji „Lato z książką” odbywającej się pod hasłem „Letni Klub Odkrywców im. Krzysztofa Kolumba” w następujących filiach Biblioteki Raczyńskich: F2, F6, F11dz, F19, F20, F22, F23, F32, F38, F46, F48, F49, F51, F59 zapewniono dzieciom bezpłatne zajęcia, bilety wstępu oraz bilety na przejazdy MPK - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Zakupiono materiały plastyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć w filiach (w tym: profesjonalne farby, glinę, gips, książki na nagrody a także nietypowe materiały plastyczne. Zajęcia prowadzili pracownicy Biblioteki Raczyńskich z pomocą zatrudnionych  osób z uprawnieniami do pracy z dziećmi. Dzieci były ubezpieczone, a zajęcia bezpłatne. Były to m.in.  warsztaty literackie, warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia biblioterapeutyczne, quizy, konkursy, rebusy, zgaduj-zgadule, dramy, zabawy ruchowe. Dzieci odwiedziły: Ogród Zoologiczny - Stare Zoo, Palmiarnię. Ogród Botaniczny, Muzeum Archeologiczne. Obejrzały, obejrzały spektakle teatralne w Centrum Kultury „Zamek” Multikina. Do współpracy zaproszono ośmiu ciekawych twórców., m.in. Arkadego Radosława Fiedlera - pisarz i podróżnik, Krzysztofa Petka - pisarz i instruktor survivalu.
    Dzieci biorące udział w w/w zajęciach wychodziły z nich bogatsze w nowe doświadczenia i umiejętności. Mogły znaleźć każde coś dla siebie, coś innego i fascynującego, na miarę własnych potrzeb i zainteresowań. Wszystko po to, by odkrywać i rozwijać w sobie talenty. Cieszymy się, że Biblioteka Raczyńskich mogła swoim Czytelnikom zaproponować tak bogaty i różnorodny program. Wszystkie zajęcia odbywały się w oparciu o literaturę, a hasłem przewodnim tegorocznych wakacji w mieście był „Letni Klub Odkrywców im. Krzysztofa Kolumba”.
    Tak jak zakładano, udało się zrealizować zadanie, które polegało na przygotowaniu, wypromowaniu i przeprowadzeniu akcji „Zima z książką” pod hasłem „Gafy do szafy” oraz „Lato z książką” pod hasłem „Letni Klub Odkrywców i. Krzysztofa Kolumba” w tych filiach Biblioteki Raczyńskich, które prowadzą zajęcia z dziećmi. Dzięki dotacji ministerialnej udało się rozszerzyć akcję „Lato” do wymiaru 3-4 spotkań tygodniowo. Edycja zimowa została zrealizowana w oparciu o środki własne Biblioteki Raczyńskich. Edycja letnia, której wykonanie było przedmiotem zadania, zmierzała tradycyjnie w kierunku upowszechniania czytelnictwa i popularyzacji literatury. Zaproponowane najmłodszym Poznaniakom bezpłatne formy zajęć okazały się bardzo atrakcyjne. Dzieciom (ze wszystkich środowisk) pozostającym na czas ferii i  wakacji w mieście stworzono – poprzez formy warsztatów, dramy, spotkań autorskich, wycieczek, zabaw i quizów - możliwość lepszego poznania ambitnej literatury, kontaktu z kulturą i sztuką wysoką. Zależało nam także – w oparciu o biblioterapię, pedagogikę zabawy i metody Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - na nauczeniu młodzieży reguł funkcjonowania w społeczeństwie oraz polepszeniu kontaktów interpersonalnych i więzi międzyludzkich (zwłaszcza rodzinnych).  Celem nadrzędnym było rozbudzenie wśród najmłodszych czytelników fascynacji literaturą i świadomości czytelniczej.
    Zimą odbyło się 191 imprez, w których udział wzięło 3738 dzieci, latem - 402 imprezy dla 7784 uczestników, łącznie w 2006 roku podczas akcji Zima i Lato z Książką odbyły się 593 imprezy, z których skorzystało 11522 najmłodszych poznaniaków.