Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Zima i Lato z Książką 2007 Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Zima i Lato z Książką 2007 Drukuj

Akcja Zima i Lato z Książką

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa

 

 

 

    Podczas ferii zimowych w placówkach Biblioteki Raczyńskich (filie: F2, F6, F11dz, F20, F22, F23, F32, F38, F46, F48, F49, F51, F59) odbywał się cykl zajęć zatytułowanych „Zimowy ogród sztuki”. W oparciu o odpowiednio dobraną literaturę z „z zimą w tle” przeprowadzono w filiach - we własnym zakresie - interesujące warsztaty. Te bezpłatne zajęcia (o charakterze świetlicowym) miały na celu zapoznanie najmłodszych z dobrą literaturą (H.C. Andersen, T.  Janson itp.), a także przybliżyć świat sztuki - w tym pomogła np. zimowa baśń przedstawiana przez aktorów Teatru Variate czy warsztaty z „prawdziwymi” malarzami, tancerzami, ilustratorami książki dziecięcej.
    W czasie akcji „Lato z książką” odbywającej się pod hasłem „Na tropach historii” w następujących filiach Biblioteki Raczyńskich: F2, F11dz, F 14, F20, F22, F23, F32, F38, F46, F48, F49, F51, F54, F59 zorganizowano i przeprowadzono - w oparciu o książkę - wiele ciekawych imprez. Dzieci biorące udział w zajęciach zostały ubezpieczone, a rodzice wyrazili zgodę na ich udział w zaproponowanych przez nas formach pracy. Zapewniono dzieciom bezpłatne zajęcia, bilety wstępu oraz bilety na przejazdy MPK - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego a także transport autokarowy na wycieczki do Lednogóry/Dziekanowic (szlak piastowski) i do Fiedlerówki.
Akcja „Na tropach historii” została odpowiednio wcześnie wypromowana - zlecono profesjonalnemu plastykowi projekt i wykonanie materiałów reklamowych – plakatów, folderów i zakładek do książek, które formą i kolorem przyciągały uwagę dzieci, zachęcały do zapoznania się z ofertą programową Biblioteki Raczyńskich, nęciły do zapisania się na zajęcia i czynnego w nich uczestnictwa. W czerwcu najmłodsi czytelnicy - dzieci przeglądające ulotki i oglądające barwne plakaty wiszące w filiach już nie mogły się doczekać lata!
    Zakupiono materiały plastyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć w filiach (w tym: profesjonalne farby akrylowe i inne, glinę, gips, książki i przybory szkolne na nagrody, planszowe gry edukacyjne na filie a także inne nietypowe materiały plastyczne wykorzystane przez zatrudnionych plastyków).
Część zajęć wakacyjnych odbywała się własnym nakładem sił i środków - przeprowadzana przez pracowników Biblioteki Raczyńskich:
 • warsztaty literackie,
 • warsztaty teatralne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia biblioterapeutyczne,
 • quizy,
 • konkursy,
 • rebusy,
 • zgaduj-zgadule,
 • dramy,
 • zabawy ruchowe oparte o metodę KLANZY i pedagogikę zabawy.
    Do współpracy zatrudniliśmy (na umowę - zlecenie) osiem wykwalifikowanych młodych osób - posiadających uprawnienia do pracy z młodymi ludźmi.

    Panie pomagały w zajęciach odbywających się w filiach, prowadziły warsztaty wg własnego pomysłu (plastyczne, muzyczne, zajęcia ruchowe) oraz towarzyszyły grupom dzieci w wycieczkach do:

 • Radia Merkury Poznań,
 • Obserwatorium Astronomicznego,
 • Ogrodu Botanicznego,
 • Muzeum Archeologicznego,
 • Na muzealną lekcję etnograficzną „Jak nasi przodkowie lepili garnki z gliny?”,
 • Centrum Kultury „Zamek” na spektakle teatralne,
 • Ogrodu Zoologicznego,
 • Na Cytadelę Poznańską - gdzie stoją rzeźby M. Abakanowicz,
 • Muzeum Walk Niepodległościowych,
 • Pracowni witrażu,
 • Multikina

Oraz opiekowały się dziećmi biorącymi udział w trzech wycieczkach autokarowych:

 • Do Lednogóry i Dziekanowic (szlakiem piastowskim) - 2x (lipiec /sierpień)
 • Do Puszczykowa - muzeum Arkadego Fiedlera - 1x

Do współpracy zaproszono łącznie (latem i zimą) aż 13 ciekawych twórców. Byli to:

 1. Kazimierz Szymeczko – pisarz. Poprowadził 4 spotkania autorskie dla dzieci z 5 filii: F14, F20, F22, F23 oraz F46.
 2. Wiesław Drabik – pisarz. Przeprowadził 3 spotkania dla dzieci z 3 filii: F11, F38, F49.
 3. Arkadiusz Niemirski – pisarz. Zaproszony na cykl 6 spotkań dla dzieci z 6 filii: F14, F20, F22, F23, F 46, F59.
 4. Paweł Anders – pisarz, regionalista. Opowiadał o Poznaniu dzieciom z 5 filii: F2, F11, F22, F38, F49.
 5. Maja Pocgaj – plastyczka. Przeprowadziła 17 autorskich zajęć w 7 filiach BR: F14-5x, F 23–3x, F 32, F38, F49, F51–3x, F59-3x.
 6. Mirosława Korbańska – artysta plastyk. Przeprowadziła w sumie cykl 14 autorskich warsztatów plastycznych z użyciem ciekawych technik. Wzięły w nich udział dzieci z 12 filii: F2, F14, F20, F23, F32-2x, F38, F46-2x, F48, F51-2x.
 7. Dariusz Korbański  - muzyk, artysta plastyk. Cykl 13 zajęć o charakterze muzycznych warsztatów dla dzieci z 10 filii: F2, F14, F20-3x, F23-2x, F32, F38, F46, F48, F49, F51.
 8. Dale Taylor – historyk, militarysta - podczas 3 całodniowych spotkań autorskich pokazywał dzieciom własnoręcznie wykonaną makietę bitwy pod Grunwaldem, wygłosił prelekcje:. „Historia pierwszych Słowian” oraz „Początki państwa polskiego do wiktorii grunwaldzkiej”, zaprezentował rynsztunek, oręż i sztuki walki wczesnośredniowiecznych wojów. W zajęciach wzięły udział dzieci z 6 filii: F14, F20, F22, F23, F46, F59.
 9. Piotr Grabowski – aktor. Przeprowadził 4 warsztaty teatralne dla dzieci z 7 filii: F2, F22, F23, F32, F38, F51, F59.
 10. Sylwia Cyris – aktorka. Teatrzyk Variaty 4x zaprezentował krótkie formy teatralne i zajęcia z dziećmi z filii: F20, F23, F32, F59.
 11. Tadeusz Badowski – artysta malarz. Podczas 2 warsztatów spotkał się z dziećmi z F20.
 12. Joanna Butlewska-Cofta – ilustratorka. Przeprowadziła 2 zajęcia dla dzieci z F49.
 13. Agnieszka Noster – instruktor tańca. Zaprosiła dwukrotnie do wspólnej zabawy dzieci z F49.

    Dzieci biorące udział w w/w zajęciach wychodziły z nich bogatsze w nowe doświadczenia i umiejętności. Mogły znaleźć każde coś dla siebie, coś innego i fascynującego, na miarę własnych potrzeb i zainteresowań. Wszystko po to, by odkrywać i rozwijać w sobie talenty. Cieszymy się, że Biblioteka Raczyńskich mogła swoim Czytelnikom zaproponować tak bogaty i różnorodny program. Wszystkie zajęcia odbywały się w oparciu o literaturę, a hasło przewodnie tegorocznych wakacji w mieście brzmiało: „Na tropach historii”.

Tak jak zakładano, udało się zrealizować zadanie, polegające na zaprojektowaniu, wypromowaniu i przeprowadzeniu akcji „Zima z książką” pod hasłem „Zimowy ogród sztuki” oraz „Lato z książką” pod hasłem „Na tropach historii” łącznie w 15 filiach Biblioteki Raczyńskich, które prowadzą zajęcia z dziećmi. Dzięki dotacji ministerialnej udało się rozszerzyć akcję „Lato” do wymiaru 3-5 spotkań tygodniowo. Edycje zimowa i letnia, których wykonanie było przedmiotem zadania, zmierzały tradycyjnie w kierunku upowszechniania czytelnictwa i popularyzacji literatury. Zaproponowane najmłodszym Poznaniakom bezpłatne formy zajęć okazały się bardzo atrakcyjne. Dzieciom (ze wszystkich środowisk) pozostającym na czas ferii i wakacji w mieście stworzono optymalne warunki lepszego poznania ambitnej literatury, kontaktu z kulturą i sztuką wysoką. Stworzono je - poprzez formy spotkań autorskich, warsztatów plastycznych, muzycznych i teatralnych, konkursów, wycieczek, zabaw i quizów. Wykorzystując umiejętności zatrudnionych artystów i animatorów, a także wieloletnie doświadczenia własne, wzbogacane o biblioterapię, pedagogikę zabawy i metody Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA udało się Bibliotece Raczyńskich jako instytucji zaprosić do zimowego ogrodu sztuki i na wyprawę tropami historii wielu młodych Poznaniaków.  Celem nadrzędnym było rozbudzenie wśród najmłodszych czytelników fascynacji literaturą i tzw. świadomości czytelniczej, które są krokami milowymi w drodze do uczestnictwa w szeroko pojętej Kulturze.


Zimą odbyło się 79 imprez, w których udział wzięło 1566 dzieci, latem - 405 imprez dla 5704 uczestników, łącznie w 2007 roku podczas akcji Zima i Lato z Książką odbyły się 484 imprezy, z których skorzystało 7270 najmłodszych poznaniaków.

Powrót