Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Lato z Książką 2011 Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Lato z Książką 2011 Drukuj

Akcja Lato z Książką 2011 w Bibliotece Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich przeprowadzi w czasie wakacji szkolnych (lipiec – sierpień 2011) w wytypowanych 12 placówkach bibliotecznych cykle zajęć literacko-plastycznych oraz bazujących na literaturze konkursów, zabaw ruchowych, gier fabularyzowanych. Akcja Lato z Książką 2011 przeprowadzana będzie we własnym zakresie, w oparciu o doświadczenie naszych pracowników przygotowanych do zajęć z dziećmi.
Akcja Lato z Książką – organizowana z powodzeniem i niesłabnącym zainteresowaniem już od blisko dwudziestu lat – to działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna Biblioteki Raczyńskich skierowana do czytelników Biblioteki Raczyńskich w wieku szkolnym, tj. od ok. 7 do 14 lat. Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, umiejące czytać, pisać, zainteresowane tematem i przede wszystkim samodzielne. Pierwszeństwo przy ograniczonej ilości miejsc mają stali czytelnicy. Nie prowadzimy półkolonii, ale bezpłatne twórcze zajęcia dla czytelników dziecięcych, którzy z różnych względów spędzają wakacje w mieście.
Zapis do Biblioteki jest bezpłatny. Dziecko zapisuje do biblioteki Rodzic lub Opiekun prawny. Przy zapisie wymagane dokumenty: dokument tożsamości dziecka z numerem PESEL (np. książeczka zdrowia, akt urodzenia) oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego, który przyjmuje odpowiedzialność za wypożyczane przez dziecko zbiory oraz kary wynikające z nieterminowego zwrotu lub zagubienia pozycji.
Szczegółowych informacji na temat wolnych miejsc udzielają bibliotekarze prowadzący zajęcia.
Zapisy wyłącznie w danej filii bibliotecznej.
Informacje o zajęciach także na www.bracz.edu.pl
W każdej z wytypowanych filii zajęcia odbywać się będą średnio 2x w tygodniu, po ok. 2h, w wybranym miesiącu – lipcu lub sierpniu. Udział w warsztatach i spotkaniach jest bezpłatny.
Filia 14, os. Bolesława Chrobrego, ODK „Dąbrówka”, tel. 61 822-32-83 – zajęcia zatytułowane Podróże z bajką, baśnią i wyobraźnią… odbywać się będą od 11-22 lipca, od poniedziałku do piątku 12:00-13:30
Filia 15, ul. Fabianowo 2, tel. 61 830-40-16 – zajęcia zatytułowane Wakacyjne podróże odbywać się będą od 4-22 lipca, w środy i piątki od 11:30-12:30
Filia 20, ul. Słowackiego 28, tel. 61 847-22-37 – zajęcia zatytułowane Potworologia i baśniowe stwory odbywać się będą od 5-28 lipca, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00
Filia 22, ul. Dmowskiego 37, tel. 61 866-16-29 – zajęcia Lato z książką odbywać się będą w lipcu, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00
Filia 23, ul. Hetmańska 41, tel. 61 866-04-18 – zajęcia zatytułowane Zostań Alfą i Omegą oraz sięgnij po laury odbywać się będą w lipcu, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00. Galeria zdjęć 
Filia 32, os. Armii Krajowej 84, tel. 61 877-52-71 – zajęcia zatytułowane  Jaś Czytalski zwiedza świat odbywać się będą od 5-28 lipca oraz od 23-25 sierpnia, we wtorki i czwartki 11:00-13:00. Galeria zdjęć
Filia 38, ul. Ognik 20 B, tel. 61 867-60-28, zajęcia zatytułowane Teatralne lato odbywać się będą od 18 lipca do 9 sierpnia, od poniedziałku do piątku od 11:00-13:00. Galeria zdjęć
Filia 46, ul. Arciszewskiego 27, tel. 61 862-77-15, zajęcia zatytułowane Letnie podróże ze sztuką odbywać się będą od 27 czerwca do 5 sierpnia w poniedziałki, środy i piątki 11:30-13:30. Galeria zdjęć
Filia 53, ul. Robocza 4, tel. 61 833-71-40, zajęcia Lato w bibliotece odbywać się będą od 5-14 lipca, we wtroki i czwartki od 11:00-13:00. Galeria zdjęć
Filia 54, os. Polan 20, tel. 61 875-74-08, zajęcia zatytułowane Letnie spotkania z książką odbywać się będą od  5-20 lipca, we wtorki i środy 11:00-13:00
Filia 59, ul. Osinowa 14/16, tel. 61 832-11-10, zajęcia zatytułowane Lato z książką odbywać się będą od 4-28 lipca, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00. Galeria zdjęć
Filia 62, os. Jana III Sobieskiego 103, tel. 61 825-20-75, zajęcia zatytułowane Lato w bibliotece odbywać się będą od 19-28 lipca, we wtorki i czwartki od 10:00-12:00. Galeria zdjęć

Zapraszamy Czytelników do udziału w tegorocznej edycji Akcji Lato z Książką!
 

Propozycją na rok 2011 były także zajęcia z cyklu „Zima w Bibliotece”. Biblioteka Raczyńskich przeprowadzi podczas ferii województwa wielkopolskiego (31 stycznia – 11 lutego 2011) w wytypowanych 13 placówkach bibliotecznych cykl zajęć literackich i bazujących na literaturze konkursów. Na bezpłatne zajęcia zapraszamy czytelników w wieku szkolnym.
 W oparciu o literaturę przygotowaliśmy w naszych 13 filiach plan warsztatów zimowych, wg harmonogramu:
Filia  2, os. Oświecenia 59 – wtorki i czwartki (tj. 1, 3, 8 i 10 lutego) w godz. 11:30-13:00.
Wokół baśni J.Ch. Andersena „Dzikie Łabędzie” dzieci spotkają się z czterema dziedzinami sztuki: plastyką, muzyką, literaturą i teatrem. Galeria
Filia 14, os. Bolesława Chrobrego, ODK „Dąbrówka” – wtorki, środy i czwartki (tj. 1, 2, 3, 8, 9 i 10 lutego) w godz. 11:30-13:00.
Dzieci spędzą czas poznając tradycje, zabawy i przygotowując artystyczne podarunki podczas zajęć zatytułowanych „Karnawał wczoraj i dziś”.
Filia 15, ul. Fabianowo 2 – środy i piątki (tj. 2,4,9 i 11 lutego) w godz. 11:30-12:45
Na zimowych zajęciach w filii dzieci będą poznawały tematykę przysłów i powiedzeń polskich.
Filia 20, ul. Słowackiego 28 – wtorki i czwartki (tj. 1, 3, 8 i 10 lutego) w godz. 11:00-13:00.
Dzieciom podczas „kosmicznych” zajęć towarzyszyć będzie Pan Kleks, a zwieńczeniem Ferii w Kosmosie będzie międzygalaktyczny bal! W programie spotkanie dotyczące mitologii skandynawskiej z animatorem Szymonem Góralczykiem.
Filia 22, ul. Dmowskiego 37 – wtorki i czwartki (tj. 1, 3, 8 i 10 lutego) w godz. 11:00-13:00
W programie Akcji Zima z Książką zajęcia literackie, plastyczne, gry i zabawy.
Filia 23, ul. Hetmańska 41 – wtorki i czwartki (tj. 1, 3, 8 i 10 lutego) w godz. 11:00-13:00
W programie Akcji Zima z Książką zajęcia literackie, plastyczne, gry i zabawy związane tematycznie z ekologią. Galeria
Filia 32, os. Armii Krajowej nr 84 – wtorki i czwartki (tj. 1, 3, 8 i 10 lutego) w godz. 11:00-13:00. Galeria
Zajęcia dla dzieci odbywać się będą wokół tematu „Najpiękniejsze miejsca – cuda Polski”.
Filia 38, ul. Ognik 20 B – codziennie od 31 stycznia do 8 lutego w godz. 11:00-13:00.
Uczestnicy zajęć spędzą ferie wśród Indian, poznając ich zwyczaje, tradycje, wierzenia. W programie spotkanie autorskie z Emilią Kiereś oraz warsztaty dotyczące mitologii skandynawskiej  z animatorem Szymonem Góralczykiem. Galeria
Filia 46, u. Arciszewskiego 27 – codziennie od 31 stycznia do 4 lutego w godz. 11:30-13:00.
„Zimowe podróże z legendą” przybliżą dzieciom polskie legendy. Wspólne czytanie, ilustrowanie i konkurs ze znajomości omawianych lektur to tylko niektóre proponowane atrakcje. W programie spotkanie dotyczące mitologii skandynawskiej z animatorem Szymonem Góralczykiem. Galeria
Filia 51, os. Lecha 15 – wtorki i czwartki (tj. 1, 3 i 8 lutego) w godz.11:00-13:00.
Zima w bibliotece będzie przebiegać pod hasłem „Zwierzęta w powieści”.
Filia 54, os. Polan 20 – od 31 stycznia do 3 lutego w godz.11:00-13:00.
„Karnawał w bibliotece” obfitował będzie w zajęcia literackie, plastyczne, kalambury i zabawy.
Filia 59, ul. Osinowa 14/16 – wtorki i czwartki (tj. 1, 3, 8 i 10 lutego) w godz. 10:00-12:00.
W programie Akcji Zima z Książką zajęcia literackie, plastyczne, gry i zabawy. Galeria
Filia 62, os. Jana III Sobieskiego 103 – wtorki i czwartki (tj. 1, 3, 8 i 10 lutego) w godz. 10:00-12:00.
Zajęcia w ramach akcji Zima w bibliotece obejmować będą zabawy literackie i warsztaty plastyczne. Galeria

O szczegóły należy pytać w filiach bibliotecznych (z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w czytelniach niektóre filie prowadzą zapisy).
Jak przystało na najstarszą nieprzerwanie funkcjonującą bibliotekę publiczną w Polsce – z ponad 180-letnią tradycją – wszystkie proponowane przez nas formy pracy z czytelnikiem bazują oczywiście na dobranej tematycznie literaturze, aby zaszczepić dzieciom radość czytania i rozsmakować je w dobrej literaturze. W dobie alarmującego uogólnionego spadku czytelnictwa musimy zwrócić szczególną uwagę na tych najmłodszych odbiorców literatury, aby właściwie przygotować dzieci i młodzież do udziału w Kulturze.

 

  

 

 

Akcja Zima i Lato z Książką 2010

Akcja Zima i Lato z Książką 2009

Akcja Zima i Lato z Książką 2008

Akcja Zima i Lato z Książką 2007

Akcja Zima i Lato z Książką 2006