Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Zima i Lato z Książką 2012 Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Zima i Lato z Książką 2012 Drukuj

Zima z Książką 2012 

Propozycją na rok 2012 są zajęcia z cyklu „Zima z Książką”. Biblioteka Raczyńskich przeprowadzi podczas ferii województwa wielkopolskiego (13-24 lutego 2012) w wytypowanych 13 placówkach bibliotecznych cykl zajęć literackich oraz bazujących na literaturze konkursów. Na bezpłatne zajęcia zapraszamy czytelników w wieku szkolnym. 

W oparciu o literaturę przygotowaliśmy w naszych 13 filiach plan warsztatów zimowych, wg harmonogramu:
Filia  2, os. Oświecenia 59 – codziennie od 13-17 lutego w godz. 11:30-13:00. Zimowe bajki, śnieżne baśnie i mroźne historie - spotkania literacko-muzyczno-plastyczne. Zdjęcia
Zajęcia z Panem Szymonem Góralczykiem dotyczące literatury skandynawskiej (baśnie szwedzkie i norweskie) odbędą się w środę, 15 lutego o godz. 11:30.
Filia 14, os. Bolesława Chrobrego, ODK „Dąbrówka” – wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 12:00-13:30. „Ludowe wędrowanie z polską baśnią i legendą”. Zdjęcia
Zajęcia z Panem Szymonem Góralczykiem dotyczące literatury skandynawskiej (baśnie szwedzkie i norweskie) odbędą się w środę, 22 lutego o godz. 12:00.
Filia 20, ul. Słowackiego 28 – zajęcia zatytułowane „Czarownice wiedźmy i dziwożony w baśniach i legendach polskich” odbywać się będą w I tygodniu ferii codziennie w godz. 11:00-13:00.
Zajęcia z Panem Szymonem Góralczykiem dotyczące literatury skandynawskiej (baśnie szwedzkie i norweskie) odbędą się w piątek, 17 lutego, o godz. 11:00.
Filia 22, ul. Dmowskiego 37 – wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00
Filia 23, ul. Hetmańska 41 – Zajęcia z cyklu Ferie z Książką odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00. Zdjęcia
Filia 32, os. Armii Krajowej nr 84 – „Dla każdego coś miłego czyli Ferie z książką” wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00. Zajęcia z Panem Szymonem Góralczykiem dotyczące literatury skandynawskiej (baśnie szwedzkie i norweskie) odbędą się w czwartek, 23 lutego o godz. 11:00. Zdjęcia
Filia 38, ul. Ognik 20 B – codziennie (oprócz 16 i 17 lutego) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00-13:00. „Zimowa przyjaźń z literaturą”. Zajęcia z Panem Szymonem Góralczykiem dotyczące literatury skandynawskiej (baśnie szwedzkie i norweskie) odbędą się w piątek, 24 lutego o godz. 11:00. Zdjęcia
Filia 46, u. Arciszewskiego 27 –  od 13 do 17 lutego (I tydzień ferii) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-13:00. Zajęcia odbywać się będą pod hasłem „Zaczarowane ferie”. Zajęcia z Panem Szymonem Góralczykiem dotyczące literatury skandynawskiej (baśnie szwedzkie i norweskie) odbędą się w czwartek 16 lutego. Zdjęcia
Filia 51, os. Lecha 15 – Zimowe zajęcia z książką w pierwszym tygodniu ferii we wtorek i czwartek w godz.11:00-13:00.
Filia 53, ul. Robocza 4 –  Zima z książką trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki 11:00-13:00. Dodatkowo – na zakończenie ferii – odbędzie się spotkanie z Panem Tik-Takiem Andrzejem Grabowskim - galeria zdjęć, w czwartek 23 lutego o godz. 12:30. Zdjęcia z pozostałych zajęć.
Filia 54, os. Polan 20 – Zimowe zajęcia z książką w I tygodniu ferii codziennie w godz.11:00-13:00.
Filia 59, ul. Osinowa 14/16 – wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00. „Podróże małe i duże (z książką)”. Zdjęcia
Filia 62, os. Jana III Sobieskiego 103 – wtorki i czwartki w godz. 10:00-12:00. „Baśnie ze wszystkich stron świata”. Zdjęcia

O szczegóły należy pytać w filiach bibliotecznych (z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w czytelniach niektóre filie prowadzą zapisy). Jak przystało na najstarszą nieprzerwanie funkcjonującą bibliotekę publiczną w Polsce – z ponad 180-letnią tradycją – wszystkie proponowane przez nas formy pracy z czytelnikiem bazują oczywiście na dobranej tematycznie literaturze, aby zaszczepić dzieciom radość czytania i rozsmakować je w dobrej literaturze. W dobie alarmującego uogólnionego spadku czytelnictwa musimy zwrócić szczególną uwagę na tych najmłodszych odbiorców literatury, aby właściwie przygotować dzieci i młodzież do udziału w Kulturze.  

 

Lato z Książką 2012

Biblioteka Raczyńskich przeprowadzi w czasie wakacji szkolnych (lipiec – sierpień 2012) w wytypowanych 12 placówkach bibliotecznych cykle zajęć literacko-plastycznych oraz bazujących na literaturze konkursów, zabaw ruchowych, gier fabularyzowanych. Akcja Lato z Książką – organizowana z powodzeniem i niesłabnącym zainteresowaniem już od blisko dwudziestu lat – to działalność kulturalno-oświatowa i edukacyjna Biblioteki Raczyńskich skierowana do czytelników Biblioteki – uczniów poznańskich szkół podstawowych, tj. dzieci od 6 do 12 lat. Na zajęcia zapraszamy dzieci umiejące czytać i pisać, zainteresowane tematem i przede wszystkim samodzielne. Pierwszeństwo przy ograniczonej ilości miejsc mają stali czytelnicy. Nie prowadzimy półkolonii, ale bezpłatne twórcze zajęcia dla czytelników dziecięcych, którzy spędzają wakacje w mieście. Tegoroczna edycja Akcji Lato odbyła się dzięki dotacji Akademii Orange dla Bibliotek.

Zapis do Biblioteki jest bezpłatny. Dziecko zapisuje do biblioteki Rodzic lub Opiekun prawny. Przy zapisie wymagane dokumenty: dokument tożsamości dziecka z numerem PESEL (np. książeczka zdrowia, akt urodzenia) oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego, który przyjmuje odpowiedzialność za wypożyczane przez dziecko zbiory oraz kary wynikające z nieterminowego zwrotu lub zagubienia pozycji.
Szczegółowych informacji na temat wolnych miejsc udzielają bibliotekarze prowadzący zajęcia.
Zapisy wyłącznie w danej filii bibliotecznej. Udział w warsztatach i spotkaniach jest bezpłatny.

Filia 2, os. Oświecenia 59, tel. 61 876-71-21 – zajęcia zatytułowane „Wakacyjne spotkania w bibliotece czyli warsztaty pobudzające wyobraźnię” odbywać się będą od 16 lipca do 24 sierpnia we wtorki i czwartki w godzinach od 11:30-13:00. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (20 osób) konieczne są zapisy. Galeria zdjęć.

Filia 14, os. Bolesława Chrobrego, ODK „Dąbrówka”, tel. 61 822-32-83 – zajęcia zatytułowane „Podróż w czasie – średniowiecze” odbywać się będą od 16-27 lipca, od poniedziałku do piątku 13:00-14:30. Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (20 osób) konieczne są zapisy. Galeria zdjęć.

Filia 20, ul. Słowackiego 28, tel. 61 847-22-37 – zajęcia zatytułowane „Mikołajek i kowboje” odbywać się będą od 3-26  lipca, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00. W pozostałe dni gry i zabawy sportowe i świetlicowe. Zapisy od połowy czerwca, grupa w wieku 6-13 lat może liczyć maksymalnie 20 osób. Galeria zdjęć.   

Filia 22, ul. Dmowskiego 37, tel. 61 866-16-29 – zajęcia Lato z książką odbywać się będą w lipcu, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00. Dzieci w wieku 6-11 lat, maksymalnie 20 osób. Nie ma zapisów.

Filia 23, ul. Hetmańska 41, tel. 61 866-04-18 – zajęcia zatytułowane „Wędrówki przez Europę” odbywać się będą od 1-20 lipca oraz od 16-30 sierpnia, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00. Obowiązują zapisy, ponieważ grupa liczyć może 16 osób. Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych.  Galeria zdjęć.

Filia 32, os. Armii Krajowej 84, tel. 61 877-52-71 – zajęcia zatytułowane „Sport w literaturze dziecięcej” odbywać się będą w sierpniu, we wtorki i czwartki 11:00-13:00. Grupa może liczyć 18 osób. Zapisy dzieci w wieku 6-10 lat. Galeria zdjęć.

Filia 38, ul. Ognik 20 B, tel. 61 867-60-28, zajęcia zatytułowane „Podróże małe i duże” odbywać się będą od 2-13 lipca, od poniedziałku do piątku od 11:00-13:00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (20 osób) konieczne są zapisy. Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych. Galeria zdjęć.

Filia 46, ul. Arciszewskiego 27, tel. 61 862-77-15, zajęcia zatytułowane „Wakacje z zagadką” odbywać się będą od 2-27 lipca w poniedziałki, środy i piątki 11:30-13:00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (15 osób) konieczne są zapisy. Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat. Galeria zdjęć.

Filia 53, ul. Robocza 4, tel. 61-833-71-40, zajęcia od 2-13 lipca dla dzieci w wieku 7-11 lat. Zapisy – grupa maksymalnie 20 os. Tematyka spotkań: I tydzień – „Wakacje w indiańskiej wiosce”, II tydzień – „Z wizytą u Einsteina – ciekawe wynalazki”. Galerie zdjęć: Indianie i Wynalazki

Filia 54, os. Polan 20, tel. 61 875-74-08, zajęcia zatytułowane „Dawno, dawno temu…” odbywać się będą w lipcu, we wtorki i środy 11:00-13:00. Nie ma zapisów; grupa może liczyć maksymalnie 16 dzieci w wieku 5-12 lat.

Filia 59, ul. Osinowa 14/16, tel. 61 832-11-10, zajęcia zatytułowane „Wakacje w słońcu i w deszczu” odbywać się będą od -31 lipca, we wtorki i czwartki od 11:00-13:00. Odbywają się zapisy, ponieważ grupa może liczyć maksymalnie 14 dzieci w wieku 6-12 lat. Galeria zdjęć.

Filia 62, os. Jana III Sobieskiego 103, tel. 61 825-20-75, zajęcia zatytułowane „Lato wielu kultur i języków” odbywać się będą od 24 lipca do 2 sierpnia, we wtorki i czwartki od 10:00-12:00. Dzieci w wieku 7-12 lat, bez zapisów. Galeria zdjęć.

Zapraszamy Czytelników do udziału w tegorocznej edycji Akcji Lato z Książką!

  

 

Akcja Zima i Lato z  Książką 2011

Akcja Zima i Lato z Książką 2010

Akcja Zima i Lato z Książką 2009

Akcja Zima i Lato z Książką 2008

Akcja Zima i Lato z Książką 2007

Akcja Zima i Lato z Książką 2006