Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Akcja Zima 2012 w Filii 2 Skip to contentKatalog Online:  

Akcja Zima 2012 w Filii 2 Drukuj

Zdjęcia z zajęć organizowanych dla dzieci podczas Akcji Zima z Książką 2012 w Filii 2 Biblioteki Raczyńskich.