Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Oddział Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Raczyńskich Skip to contentKatalog Online:  

Oddział Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Raczyńskich Drukuj

Dokumenty życia społecznego udostępniane są w czytelni Działu Zbiorów Specjalnych (Al. Marcinkowskiego 23, poziom 3).
Kierownik: Krzysztof Klupp
email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
tel. 61 855 12 44, 61 885 89 30
Al. Marcinkowskiego 23

    Oddział  Dokumentów Życia Społecznego jest utworzoną w 1983 r. placówką Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich.
    Dokumenty życia społecznego (DŻS), zwane są też drukami ulotnymi i "efemerydami". Według definicji zamieszczonej w opracowaniu "Bibliotekarstwo" pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego mianem DŻS określa się materiały graficzne o charakterze informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym, które są wynikiem działalności różnych grup społecznych (instytucji i organizacji). Powstają zazwyczaj dla osiągnięcia doraźnych celów, wynikających z celu działalności ich wydawcy. Ukazują się w formie broszur, jednodniówek, afiszy, plakatów, programów, zaproszeń, prospektów, druków reklamowych, ulotek, instrukcji, biuletynów, sprawozdań.
Oddział DŻS Biblioteki Raczyńskich gromadzi i udostępnia:
 • wydawnictwa informacyjne, propagandowe z terenu Poznania i Wielkopolski
 • programy, plakaty, afisze teatralne, koncertowe i okolicznościowe
 • katalogi wystaw, zaproszenia
 • materiały propagandowe organizacji społecznych i politycznych
 • materiały z kampanii wyborczych
 • jednodniówki i druki okolicznościowe
 • wydawnictwa handlowe, reklamowe przedsiębiorstw, placówek kulturalnych i naukowych
 • obwieszczenia władz i urzędów
 • prospekty turystyczne i handlowe
 • spisy telefonów, rozkłady jazdy, taryfikatory, cenniki, bilety wstępu i komunikacyjne
 • czasopisma przeznaczone do użytku wewnętrznego
    Oddział DŻS Biblioteki Raczyńskich gromadzi dokumenty związane z Poznaniem i Wielkopolską oraz niektóre materiały ogólnopolskie (np. urzędów administracji centralnej, partii politycznych, organizacji społecznych, także druki unikatowe). Zbiory Oddziału Dokumentów Życia Społecznego liczą blisko 100 tys. egzemplarzy. Zdecydowana większość została wydana po 1945 r. Spośród dokumentów starszych cenny jest zbiór Komitetu Obrony Śląska z lat 1921-22 oraz statuty organizacji i towarzystw działających od II poł. XIX w. do 1939 r. W zbiorach znajduje się także kilka tytułów czasopism konspiracyjnych wydawanych w czasie II wojny światowej. Bogaty jest zbiór druków niezależnych, wydanych poza zasięgiem cenzury z lat 1978-1989. Znajduje się tu ponad 750 tytułów czasopism niezależnych, a także ulotki, odezwy, afisze, dokumenty osobiste.

APELUJEMY!
Do instytucji, urzędów i osób prywatnych o przekazywanie wydawnictw i druków ulotnych, które w przyszłości mogą stać się nieocenionym źródłem informacji o życiu kulturalnym, politycznym i gospodarczym regionu.