Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Białoruski Tristan. Pierwsze polskie tłumaczenie - promocja książki Skip to contentKatalog Online:  

Białoruski Tristan. Pierwsze polskie tłumaczenie - promocja książki Drukuj
 
Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, sala 1
20 września 2018 (czwartek), godz. 18.00
 

 

Biblioteka Raczyńskich zaprasza na promocję książki pt. Białoruski Tristan. Rękopis ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich – pierwszego polskiego tłumaczenia rękopisu wpisanego na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Białoruska wersja legendy o rycerzu Tristanie jest najcenniejszą częścią kodeksu z XVI i XVII wieku, przechowywanego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Tzw. Białoruski Tristan to najstarszy zabytek białoruskiej literatury świeckiej, a także jedyna zachowana słowiańska wersja legendy o Tristanie napisana prozą.

Chcąc przybliżyć ją polskim czytelnikom, a tym samym wypełnić pewną naukową lukę, Biblioteka Raczyńskich zdecydowała o konieczności tłumaczenia rękopisu na język polski. Tego trudnego zadania podjęła się dr hab. Lilia Citko z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. 

W programie:
- rozmowa z autorką pierwszego polskiego tłumaczenia prof. Lilią Citko
- wykład Karoliny Tomczyk-Kozioł Dworski romans czy opowieść o rycerskich potyczkach? Zachodnioeuropejska a białoruska wersja legendy o Tristanie i Izoldzie.