Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Spotkanie z dr Swietłaną Muliną Skip to contentKatalog Online:  

Spotkanie z dr Swietłaną Muliną Drukuj
 
 
Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego
ul. Wroniecka 14
9 maja 2018 (środa) godz. 18.00

zdjęcia
„Konfederaci barscy z Wielkopolski na Syberii”
Spotkanie z dr Swietłaną Muliną, autorką słownika biograficznego konfederatów barskich na Syberii, obecnie tłumaczonego na język polski, do wydania dla IPN. Prowadzenie  spotkania prof. Jacek Kowalski.
 Swietłana Mulina – doktor nauk historycznych, docent Omskiego Uniwersytetu Państwowego im. F.M. Dostojewskiego. Specjalizuje się w historii zesłań politycznych na Syberię oraz w stosunkach polsko-rosyjskich od XVIII do początku XX w. Autorka ponad 80 publikacji z zakresu historii Polaków na Syberii, m. in wyd. po polsku: „Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej” („Scholar”, Warszawa 2017). Członek Omskiego Obwodowego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Rodzina”, Wolnego Towarzystwa Historycznego i Rady Naukowej Biblioteki Polsko-Syberyjskiej. Stypendystka Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (przy MKiDN).