Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Wokół biografii Żeromskiego Skip to contentKatalog Online:  

Wokół biografii Żeromskiego Drukuj
 
 Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego
ul. Wroniecka 14
17 kwietnia 2018, godz. 18.00
zdjęcia
Zdzisław Jerzy Adamczyk – profesor, historyk literatury polskiej i wydawca, przez wiele lat zatrudniony w Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach, a także w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu i Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Od 1976 roku członek, a od 2011 przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Pism zebranych Stefana Żeromskiego. W ramach "Pism" wydał m.in. sześć tomów listów Żeromskiego oraz trzy tomy jego utworów publicystycznych i wspomnień; w związku z tymi edycjami odnalazł i opublikował wiele nieznanych dokumentów ukazujących w nowym świetle twórczość i życie autora "Przedwiośnia". Obecnie przygotowuje nowe wydanie "Dzienników".

"Dlaczego napisałem tę książkę... Przez kilkanaście lat przygotowywałem do druku pełne wydanie listów Stefana Żeromskiego. Gdy rozpoczynałem pracę, dysponowałem wiedzą o jego życiu ukształtowaną przez lekturę książki Hanny Mortkowicz-Olczakowej "O Stefanie Żeromskim" oraz kolejnych tomów wspomnień Moniki Żeromskiej; w trakcie poszukiwania dokumentów i informacji koniecznych do objaśnienia listów zorientowałem się, że obie te autorki celowo przemilczają ważne fakty z życia Żeromskiego, podają natomiast informacje niepewne czy wręcz kłamliwe, świadomie tworzą z gruntu fałszywy obraz ostatnich lat jego życia. Owe przemilczenia i kłamstwa odnoszą się głównie do spraw rodzinnych, a zwłaszcza związku Żeromskiego z  Anną z Zawadzkich. Niewielką część odnalezionych dokumentów i zdobytych informacji wykorzystałem w objaśnieniach do ostatnich tomów listów. Tylko niewielką część. Sądzę, że wszystkie powinny zostać opublikowane. Dlatego napisałem tę książkę."