Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Totem inteligencki - spotkanie z Rafałem Smoczyńskim i Tomaszem Zaryckim Skip to contentKatalog Online:  

Totem inteligencki - spotkanie z Rafałem Smoczyńskim i Tomaszem Zaryckim Drukuj
Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, sala 1 
12 marca 2018 (poniedziałek) godz. 18.00
zdjęcia
Podczas debaty autorzy książki Rafał Smoczyński i Tomasz Zarycki  będą próbowali zmierzyć się z zagadnieniem dotyczącym polskich elit oraz spróbują  odpowiedzieć na postawione w książce pytanie:  „czy ciągłość historyczna polskich elit - arystokracji i ziemiaństwa kształtuje dziś wspólną polską tożsamość i model obywatelstwa”.