Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Spotkanie z Elżbietą Nowicką i Aliną Borkowską-Rychlewską w Domu Literatury Skip to contentKatalog Online:  

Spotkanie z Elżbietą Nowicką i Aliną Borkowską-Rychlewską w Domu Literatury Drukuj
Pracownia-Muzeum J. I. Kraszewskiego
ul. Wroniecka 14
17 stycznia 2017 (środa) godz. 18.00
zdjęcia
Słowo, muzyka, obraz, ruch- opera łączy wiele sztuk i ze względu na to analizowana jest przez badaczy wielu dziedzin. O operze, ale i o literaturze i teatrze XIX wieku, twórcach i dziełach najwybitniejszych, a także tych niesłusznie zapomnianych, z autorkami ksiąąki porozmawia prof. Bogusław Dopart. Współorganizatorem spotkania jest Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.