Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - „Widziałem wielu bogów…” Wieczór Brandstaettera Skip to contentKatalog Online:  

„Widziałem wielu bogów…” Wieczór Brandstaettera Drukuj

„Widziałem wielu bogów…”Wieczór Brandstaettera_plakat

 Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, sala 1
6 grudnia 2017 (środa) godz. 18.00
zdjęcia


 
Wieczór poświęcony postaci i twórczości Romana Brandstaettera, poety, dramaturga, tłumacza i znawcy Biblii, którego 30. rocznica śmierci minęła we wrześniu.
Spotkanie wokół filmów poświęconych Pisarzowi z udziałem Teresy Wróżowej, Małgorzaty Jańczak, Agaty Ławniczak, Jacka Kubiaka i Jana Grzegorczyka poprowadzi Anna Gruszecka.

 Wystawa "Widziałem wielu bogów..." prezentuje twórczą spuściznę Romana Brandstaettera: autografy tekstów literackich, korespondencję oraz pamiątki po Pisarzu. W trzydziestą rocznicę śmierci poety, prozaika i dramaturga powracamy do najwybitniejszych jego osiągnięć twórczych, odtwarzając atmosferę pracowni Brandstaettera, odsłaniając arkana jego warsztatu pisarskiego, utrwalone w rękopisie zmagania z tekstem, nadto - refleksję autora "Jezusa z Nazarethu" o istocie twórczości literackiej. Na wystawie będzie można zobaczyć materiały tworzące archiwum Romana Brandstaettera (ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Biblioteki Raczyńskich) oraz przedmioty osobiste Pisarza (ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Lednica 2000).