Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Wystawa: Laboratorium sztuki - kontynuacja Skip to contentKatalog Online:  

Wystawa: Laboratorium sztuki - kontynuacja Drukuj


Biblioteka Raczyńskich

pl. Wolności 19, Galeria Atanazego
16-29 listopada 2017

wernisaż 15 listopada (środa)

 

Wystawa jest owocem cyklu warsztatów artystyczno-edukacyjnych, adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prezentowane prace powstały podczas cotygodniowych spotkań w pięciu placówkach z Poznania, takich jak: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego, Dom Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych MARKOT, Dom Readaptacji Społecznej i Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Szkoła Podstawowa nr 82 im. Księcia Przemysła I,Dom Pomocy Społecznej na ul. Konarskiego.

Organizatorem projektu jest Fundacja Serdecznik z Poznania.