Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 5/2017/pn Informacja z otwarcia ofert Skip to contentKatalog Online:  

5/2017/pn Informacja z otwarcia ofert Drukuj
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy wnętrza historycznego (starego) budynku BIblioteki Raczyńskich w Poznaniu [PDF]