Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Odzyskać patriotyzm. Wykład "Państwo moralne przeciw państwu liberalnemu" Skip to contentKatalog Online:  

Odzyskać patriotyzm. Wykład "Państwo moralne przeciw państwu liberalnemu" Drukuj

Odzyskać patriotyzm_plakat


Biblioteka Raczyńskich

pl. Wolności 19, sala 1
11 października 2017 (środa) godz. 18.00
zdjęciaprof. Grzegorz Kucharczyk - wykład Państwo moralne przeciw państwu liberalnemu

Problematyka sięga zarania nowoczesności, wyłonienia podsystemu społeczeństwa – wolnego rynku i gospodarki kapitalistycznej, wiąże się z pytaniami o nadrzędność modernizacji typu protestanckiego, indywidualistycznego i liberalnego. Czy wolny rynek to tylko egoizm i bezwzględne zmierzanie do realizacji interesu własnego, destrukcyjne dla szerszych więzi społecznych, czy też jest miejsce na solidarność stowarzyszeniową i międzyludzką? W Wielkopolsce zderzyły się niemiecka wizja proweniencji protestanckiej z polską - personalistyczna i solidarnościową. Jednocześnie, to we wpływowej myśli niemieckiej dostrzeżono naglącą potrzebę stabilizowania nowoczesności przez wspólnotową etyczność (Sittlichkeit). Problematyka jest bezpośrednio aktualna także dziś, stanowi oś sporu ideowego po roku 1989.

 
Odzyskać Patriotyzm to kolejna odsłona projektu Kanon wielkopolski. Nowy cykl składa się z wykładów i spacerów edukacyjnych, podczas których w ciekawej formie sięgamy do wielkopolskiej tradycji patriotyzmu gospodarczego oraz przypominamy o roli społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu poczucia wspólnoty narodowej.

Pozostałe wydarzenia w ramach cyklu Odzyskać patriotyzm .

Projekt „Odzyskać Patriotyzm” otrzymał dofinansowanie z programu „Patriotyzm Jutra 2017” zarządzanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.