Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Robert i Joachim Czerniakowie: o podróżach i przekraczaniu granic Skip to contentKatalog Online:  

Robert i Joachim Czerniakowie: o podróżach i przekraczaniu granic Drukuj

Spotkanie z Robertem i Joachimem Czerniakami_plakat

Biblioteka Raczyńskich
Filia 8, ul. Osinowa 14/16
9 października 2017 (poniedziałek) godz. 18.00
zdjęcia


Podróże do granic to trzy rozdziały życia opowiadające prawdziwą historię Joachima i Roberta Czerniaków. Historię o przyjaźni, którą we współczesnych czasach zbudował ojciec ze swoim synem. Ta silna więź powstała przede wszystkim dzięki dalekim podróżom, twardemu spartańskiemu życiu, a także innemu, odbiegającemu często od utartych kanonów, sposobowi postrzegania otaczającego świata. Przyjaciele wspólnie przeżywają wiele perypetii
i pomagają sobie w trudnych życiowo sytuacjach, które dopadają ich nie tylko na krańcach świata, ale też w polskiej rzeczywistości.

Dziewiętnastoletni Joachim po powrocie z wyprawy przez Amerykę Łacińską dowiaduje się, że jest chory na nowotwór mózgu. Podtrzymywany emocjonalnie przez ojca nie traci jednak nadziei i poddaje się ryzykownemu trybowi leczenia. W trzecim roku od operacji postanawia upublicznić informacje o swojej chorobie. Nie dlatego, żeby zaistnieć w środkach masowego przekazu czy mediach społecznościowych – tylko po to, by pomóc wszystkim tym, którzy zmagają się z nowotworami i potrzebują pozytywnego przykładu, że z „rakiem” można się „zaprzyjaźnić”
i przy odrobinie szczęścia wygrać. Chce bowiem spełnić swoje marzenie i aby tego dokonać za cenę tysięcy godzin treningu, próbuje powrócić do dawnego zdrowia. A wszystko to na skrzydłach śmiałej wizji, żeby kolejny Nowy Rok przywitać oglądając pokaz sztucznych ogni w Sydney.

Tytuł książki nawiązuje do granic, które bohaterowie razem przekraczali. Były to nie tylko granice państwowe
i kulturowe, ale przede wszystkim granice wytrzymałości własnego ciała, jak również granice wyobraźni oraz marzeń.
(nota wydawcy)