Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Odzyskać patriotyzm Skip to contentKatalog Online:  

Odzyskać patriotyzm Drukuj
 
 
Odzyskać patriotyzm_grafika
 

 czerwiec - listopad 2017
Biblioteka Raczyńskich

 

Odzyskać Patriotyzm to kolejna odsłona projektu Kanon wielkopolski. Nowy cykl składa się z wykładów i spacerów edukacyjnych, podczas których w ciekawej formie sięgamy do wielkopolskiej tradycji patriotyzmu gospodarczego oraz przypominamy o roli społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu poczucia wspólnoty narodowej.

Nowoczesny patriotyzm oznacza zaufanie i wspieranie własnego państwa, jego instytucji i gospodarki. To postawa, którą trzeba promować i przypomnieć, pamiętając o naszej burzliwej historii. Po upadku państwowości Rzeczypospolitej w XVIII wieku, pojęcie patriotyzmu miało inne znaczenie. Cnotą i wartością stało się zwalczanie, oszukiwanie i osłabianie obcego, narzuconego czy wprost okupacyjnego państwa. Posłuszeństwo wobec zaborcy czy też niechcianego systemu oznaczało nic innego, jak wsparcie i kolaborację. Polska Ludowa i III RP nie zmieniły tych postaw. Po latach Państwo nadal odbierane jest przez wielu jako niepotrzebne i nieprzyjazne, na przykład jako rabujące obywatela podatkami. Stąd hasło „odzyskania patriotyzmu”: przywrócenia zaufania i wzmacniania własnego państwa. Projekt jest odpowiedzią na problemy i aktywną akcją przywracania myślenia patriotycznego, przy jednoczesnym zachowaniu w pamięci postaw, dzięki którym Polska przetrwała lata zaborów i okupacji.

 

 

W ramach projektu Odzyskać patriotyzm odbyły się:


Wykład V dra Jan Parczewski Z duszy wielkopolskiej - patriotyzm gospodarczy dziś
29 listopada 2017 (środa) godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1

Wykład zarejestrwany na video oraz  zdjęcia

Wykład wygłosił dr Jan Parczewski - ekspert Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa, której misją są m.in.
wspieranie rozwoju polskiego kapitału narodowej przedsiębiorczości w kraju i za granicą;
wspieranie narodowego patriotyzmu gospodarczego;
zmiany w polskim prawie gospodarczym korzystne dla narodowych przedsiębiorców polskich.

 

 

Odzyskać patriotyzm_plakat

 

 Wykład IV prof. Andrzej Wawrzynowicz Romantyczny patriotyzm pracy – idea wielkopolska.
8 listopada 2017
(środa) godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1
Wykład zarejestrowany na video oraz zdjęcia

 

 

 

Odzyskać patriotyzm_plakat

 


Wykład III: prof. Grzegorz Kucharczyk Państwo moralne przeciw państwu liberalnemu.
11 października 2017 (środa) godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1
Wykład zarejestrowany na video oraz  zdjęcia 

 

 

 

Odzyskać patriotyzm_wykłady i spacery we wrześniu_plakat

 
Spacer IV: Polska bankowość w Poznaniu w XIX wieku – miejsca i ludzie
Przewodnik: Karolina Dąbrowska.
30 wrzesnia 2017 (sobota) godz. 14.00
Zbiórka przy fontannie Neptuna na Starym Rynku
zdjęcia ze spaceru 


Wykład II: Dr Marek Rezler Wielkopolanin publiczny czasu zaborów – stosunek Wielkopolan do państwa niemieckiego.
28 września 2017 (czwartek) godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1
Wykład zarejestrowany na video
  oraz  zdjęcia

Spacer III: Śladami polskich przemysłowców, rzemieślników, handlowców
Przewodnik: Karolina Dąbrowska.
23 września 2017 (sobota) godz.14.00
zbiórka przy dawnym kantorze firmy A. Krzyżanowskiego, ul. Garbary 96
zdjęcia ze spaceru

 

 

 

Spacer II: Polska bankowość w Poznaniu w XIX wieku - miejsca i ludzie.
Przewodnik: Karolina Dabrowska.
1 lipca 2017 (sobota), godz. 14.00
zbiórka przy fontannie Neptuna na Starym Rynku
zdjęcia ze spaceru

 

Odzyskać patriotyzm_plakat

 

Wykład I: prof. Grzegorz Kucharczyk "Swój do swego" - kontrgospodarka i patriotyzm gospodarczy Wielkopolan pod niemieckim zaborem.
22 czerwca 2017 (czwartek), godz. 18.00
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1
Wykład zarejestrowany na video oraz zdjęcia


Spacer I: Śladami XIX-wiecznych poznańskich przemysłowców, rzemieślników, handlowców.
Przewodnik: Karolina Dąbrowska.
24 czerwca 2017 (sobota), godz. 14.00
zbiórka przy dawnym kantorze firmy A. Krzyżanowskiego, ul. Garbary 96
zdjęcia ze spaceru

 

Projekt „Odzyskać Patriotyzm” otrzymał dofinansowanie z programu „Patriotyzm Jutra 2017” zarządzanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.