Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Tydzień bibliotek: XXII Spotkanie z Arcydziełem Skip to contentKatalog Online:  

Tydzień bibliotek: XXII Spotkanie z Arcydziełem Drukuj

XXII Spotkanie z Arcydziełem_plakat
Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, sala 1
15 maja 2017 (poniedziałek), godz. 18.00


Dzięki mecenatowi PKO Banku Polskiego Biblioteka Raczyńskich już od 2006 roku prezentuje publiczności piśmiennicze skarby kultury narodowej i europejskiej ze swoich zbiorów. Z okazji XXII Spotkania z Arcydziełem zapraszamy na szczególny pokaz kilkunastu zabytkowych obiektów – pięknych renesansowych opraw z warsztatów krakowskich i poznańskich, w tym pochodzących z księgozbiorów biskupa Erazma Ciołka i króla Zygmunta Augusta.

XXII Spotkanie z Arcydziełem
Piękno książki. XVI-wieczne oprawy ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich


W programie:
- dr Arkadiusz Wagner (UMK w Toruniu), wykład Piękno niesłusznie niedostrzegane. Uwagi o zdobnictwie introligatorskim od gotyku do manieryzmu
- koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Lúthien Consort (Antonina Weber - viola da gamba, Joanna Kreft - fidel, Jan Kiernicki - lutnia, giterna)

- prezentacja obiektów

***

Istotnym elementem każdej książki jest jej oprawa
, nierzadko – zwłaszcza w przypadku starych, zabytkowych woluminów – znacznie bardziej ciekawa niż treść i wpływająca na podniesienie ich wartości. Szczególnie interesująco przedstawiają się oprawy wykonane z cennych materiałów, pokryte dekoracją introligatorską o efektownej kompozycji, sporządzone w słynnym warsztacie lub też posiadające znaki własnościowe świadczące o przynależności danego obiektu do księgozbioru znanej osoby czy wybitnego bibliofila.

W zbiorach Biblioteki Raczyńskich znajduje się wiele pięknych opraw.  Na XXII Spotkaniu z Arcydziełem zaprezentowane zostaną unikatowe oprawy XVI-wieczne, m.in. oprawa gotycka z początku wieku, księga z biblioteki bpa Erazma Ciołka z jego superekslibrisem, księgi ze zbioru króla Zygmunta Augusta oraz renesansowe oprawy krakowskie i poznańskie
.

Sponsorem Spotkania z Arcydziełem jest PKO Bank Polski .