Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - 1/2017/us Usługi społeczne "Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich" Skip to contentKatalog Online:  

1/2017/us Usługi społeczne "Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich" Drukuj

Usługi społeczne "Usługi ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2020"

Istotne Warunki Zamówienia [PDF]

Załącznik.nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia [PDF]

Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz ofertowy [DOC]

Załącznik nr 3 do IWZ - Ośswiadczenie o spełnieniu warunkow [PDF]

Załącznik nr 4 do IWZ - Wykaz usług [PDF]

Załącznik nr 5 do IWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]

Załącznik nr 6 do IWZ- Wykaz osób [PDF]

Załącznik nr 7 do IWZ - Wzor umowy [PDF]

Załącznik nr 8 do IWZ - Tajemnica przedsiebiorstwa [PDF]

Ogłoszenie o zamówieniu w BIP Biblioteki Raczyńskich (sprawy jednostki)