Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Reżyserka spektaklu „Lubonie” nagrodzona Skip to contentKatalog Online:  

Reżyserka spektaklu „Lubonie” nagrodzona Drukuj
Spektakl "Lubonie" Polskiego Teatru w Wilnie prezentowany 28.11.2016 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu w ramach 1050-lecia Chrztu Polski
Żurawina 2017 dla Ireny  Litwinowicz,
reżyserki spektaklu Lubonie
Józefa Ignacego Kraszewskiego
w inscenizacji Polskiego Teatru z Wilna
zaprezentowanego 28.11.2016 r.
w Teatrze Polskim w Poznaniu
w ramach 1050-lecia Chrztu Polski

kilka zdjęc z wręczenia nagrody
relacja fotograficzna ze spektaklu

 Nagrodę Żurawina 2017 Kapituła Poznańskiej Nagrody Żurawina  przyznała  Irenie  Litwinowicz, reżyser, kierownikowi artystycznemu Polskiego Teatru w Wilnie, wileńskiemu samorządowcowi, pedagog, działaczce kulturalnej mniejszości polskiej na Litwie. Zespół teatralny Ireny  Litwinowicz łączy z Poznaniem wieloletnia znajomość.  W listopadzie ub. r. w Teatrze Polskim w Poznaniu wystawiono  Lubonie Józefa Ignacego Kraszewskiego w inscenizacji Polskiego Teatru z Wilna. Zespół Teatru przyjechał na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w ramach promowania i czytania książki Lubonie, w którym już od 2014 r. uczestniczy Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego Biblioteki Raczyńskich. Inicjatywa ta została podjęta w związku z 1050-leciem Chrztu Polski.

 Nagroda zostanie wręczona 5 marca 2017 roku o godz. 13.00 podczas 24.edycji Kaziuka Wileńskiego w Poznaniu.

Wcześniej zespół Teatru występował w Poznaniu ze spektaklami: Henryka Sienkiewicza  Zagłoba swatem (1990),  na podstawie poematu Adama Mickiewicza  Powrót Pana Tadeusza (1998), Kazimiery Iłłakowiczówny W wigilię cudu (2002 r.), w oparciu o listy Juliusza Słowackiego  Rozłączenie (2009).