Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza rozstrzygnięty Skip to contentKatalog Online:  

Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza rozstrzygnięty Drukuj
 Posnaniana 2016 - Nagroda im. Józefa Łukaszewicza za najlepsze książki związane z Poznaniem - wystawa i nominacje
 Wręczenie nagród i spotkanie z laureatami:
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1
29 marca 2017 (środa), godz. 18.00
 

Jury KONKURSU O NAGRODĘ IM. JÓZEFA ŁUKASZEWICZA w składzie:
Anna Gruszecka – przewodnicząca, Katarzyna Wojtaszak - p.o. sekretarza oraz członkowie: Andrzej Gulczyński, Iwona Horodecka, Włodzimierz Naumczyk, Janusz Pazder, Wiesław Ratajczak, Krystyna Suchan i Grażyna Wrońska wyłoniło następujących laureatów:

Piotr Grzelczak Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa.

Piotr Grzelczak w tytule swoje książki Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989 w lapidarnej formie podsumował doświadczenia, jakie stały się udziałem nie tylko uczestników wyjątkowej manifestacji, ale całego narodu w następujących po niej latach życia w PRL-u. Walka o możliwość pamiętania tego, co naprawdę się wówczas zdarzyło, wysiłek i ryzyko przekazywania pamięci, próby kształtowania oficjalnej narracji - to wszystko i jeszcze więcej, opisane w pasjonującej formie, rzetelnie i dogłębnie przedstawione, powoduje, że książka Piotra Grzelczaka jest istotnym uzupełnieniem wiedzy o źródłach tożsamości poznaniaków i ciekawą opowieścią o meandrach pamięci nie tylko historycznej.

 
Alicja Przybyszewska
„Etyczny utylitarysta”. Edmund Rygier w Teatrze Polskim w Poznaniu (1896-1908). Instytut Kultury Popularnej, Poznań.

Lektura tej książki uzmysławia podstawowe dla kulturalnego życia Poznania (i nie tylko) sprawy. Po pierwsze, jak ważni są ludzie, tacy jak Edmund Rygier – aktor, reżyser, dyrektor  teatru, erudyta, patriota i sprawny organizator. Po drugie, jak ważne są instytucje kultury, takie jak prowadzony przez niego w latach 1896-1908 Teatr Polski. Po trzecie – jak to dobrze, że są autorzy, tacy jak Alicja Przybyszewska, którzy ze znawstwem i talentem potrafią to opisać.

 
Tomasz Sikorski Bal maskowy. Wojciech Bąk 1907-1961. Biografia pisarza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, Kraków, Szczecin.

Autor biografii Wojciecha Bąka, Tomasz Sikorski, postawił sobie zadanie wymagające i fascynujące: oddania w swojej książce splotu konieczności i przypadku, który stanowi materię pojedynczego ludzkiego życia – życia poety Wojciecha Bąka.

Czytanie książki rozpoczynamy od autorskiej obietnicy „opowieści ciekawej, obiektywnej i intelektualnie uczciwej”, kończymy zaś przekonani o tym, że była to lektura wyjątkowa. Czytaliśmy opowieść o życiu, w tym przypadku pełnym zmagań i walki życiu poety, które nie całe „idzie na zatracenie”, bo w jego popiołach tli się norwidowski diament. To jego blask przyciągnął wzrok Tomasza Sikorskiego, któremu dziękujemy za to, że zechciał się nim podzielić z czytelnikami.

 
Przyznaną po raz pierwszy nagrodę czytelników Biblioteki Raczyńskich otrzymał Filip Czekała za książkę Historie warte Poznania. Od PeWuki i Baltony do kapitana Wrony (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań). Czytelnicy o książce pisali m.in. „Należy docenić ogromną pracę Autora w zakresie pozyskania fotografii oraz dodatkowo - b. oryginalnych rysunków, ilustrujących poszczególne części rozdziałów. Naprawdę nie jest łatwo o nowe spojrzenie na historię Poznania, a to Filipowie Czekale udało się znakomicie!”.
 

Nagrody wręczył Z-ca Prezydenta Miasta Poznania, Jędrzej Solarski. Spotkanie z laureatami prowadziła Grażyna Wrońska.

 

 

Nominacje do nagrody:

Leszek Adamczewski, Klęska gauleitera. Sensacje z Kraju Warty. Wydawnictwo Replika, Zakrzewo.

Filip Czekała, Historie warte Poznania. Od PeWuki i Baltony do kapitana Wrony. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa.

Alicja Przybyszewska, „Etyczny utylitarysta”. Edmund Rygier w Teatrze Polskim w Poznaniu (1896-1908). Instytut Kultury Popularnej, Poznań.

Tomasz Sikorski, Bal maskowy. Wojciech Bąk 1907-1961. Biografia pisarza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, Kraków, Szczecin.

Tomasz Specyał, Zatańczmy peyotl-stepa. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań.

Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa. Red. Maciej Przybył. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819-1846. Album. Oprac. Roman K. Meissner przy współudziale Bartłomieja Wąsiela. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań.

Fotoplastykon poznański. Autorzy: Jadwiga Siatka,Sylwia Jarmuż, Georgi Gruew, Marcel Skierski. Galeria Miejska "Arsenał", Poznań.

Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920-2000. Wstęp i wprow. Stanisław Lisiecki; wybór i oprac. Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

 

Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą książkę o Poznaniu i ludziach związanych z naszym miastem. Patronem nagrody jest Józef Łukaszewicz, pierwszy dyrektor Biblioteki Raczyńskich i autor monografii Poznania. Na publikacje wyróżniające się wyjątkowym poziomem merytorycznym i edytorskim czekamy do 17 lutego. Laureatów nagrody poznamy w marcu i wtedy też zaprosimy na wystawę wszystkich książek o Poznaniu wydanych w 2016 roku.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy