Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu - Posnaniana 2016 Skip to contentKatalog Online:  

Posnaniana 2016 Drukuj
 Posnaniana 2016 - Nagroda im. Józefa Łukaszewicza za najlepsze książki związane z Poznaniem - wystawa i nominacje
 
 NOMINACJE:

 

Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza

 

Jury KONKURSU O NAGRODĘ IM. JÓZEFA ŁUKASZEWICZA w składzie:
Anna Gruszecka – przewodnicząca oraz członkowie: Andrzej Gulczyński, Iwona Horodecka, Włodzimierz Naumczyk, Janusz Pazder, Wiesław Ratajczak, Krystyna Suchan i Grażyna Wrońska nominowało następujące książki:

 

Leszek Adamczewski, Klęska gauleitera. Sensacje z Kraju Warty. Wydawnictwo Replika, Zakrzewo.

Filip Czekała, Historie warte Poznania. Od PeWuki i Baltony do kapitana Wrony. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa.

Alicja Przybyszewska, „Etyczny utylitarysta”. Edmund Rygier w Teatrze Polskim w Poznaniu (1896-1908). Instytut Kultury Popularnej, Poznań.

Tomasz Sikorski, Bal maskowy. Wojciech Bąk 1907-1961. Biografia pisarza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, Kraków, Szczecin.

Tomasz Specyał, Zatańczmy peyotl-stepa. Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań.

Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa. Red. Maciej Przybył. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819-1846. Album. Oprac. Roman K. Meissner przy współudziale Bartłomieja Wąsiela. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań.

Fotoplastykon poznański. Autorzy: Jadwiga Siatka,Sylwia Jarmuż, Georgi Gruew, Marcel Skierski. Galeria Miejska "Arsenał", Poznań.

Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920-2000. Wstęp i wprow. Stanisław Lisiecki; wybór i oprac. Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.

 

Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą książkę o Poznaniu i ludziach związanych z naszym miastem. Patronem nagrody jest Józef Łukaszewicz, pierwszy dyrektor Biblioteki Raczyńskich i autor monografii Poznania. Na publikacje wyróżniające się wyjątkowym poziomem merytorycznym i edytorskim czekamy do 17 lutego. Laureatów nagrody poznamy w marcu i wtedy też zaprosimy na wystawę wszystkich książek o Poznaniu wydanych w 2016 roku.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy